Fra opplag til vindkraft

Foto: www.skipsrevyen.no

Fra opplag til vindkraft – Eidesvik satser på vind

Eidesvik-gruppen på Bømlo i Hordaland har inngått en kontrakt med Siemens for et støttefartøy til et prosjekt i tysk sektor. Kontraktsoppstart er satt til august i år.

MS «Acergy Viking» skal gå på kontrakt for 9 måneder på tysk sektor som bolig, service- og vedlikeholdsfartøy for Siemens Wind Power. Eidesvik har i lengre tid sett på dette som et strategisk satsingsområde og er nå tildelt sin første kontrakt i dette segmentet. Skipet vil foreta en mindre mobilisering før kontraktsoppstart som blant annet innebærer installasjon av et offshore gangveisystem.

– Vi er meget tilfreds med at organisasjonen viser stor tilpasningsdyktighet, og at vi derfor nå kommer inn i et nytt segment med et av våre subseaskip. Det er gledelig at «Acergy Viking» kan gå ut i operasjon igjen etter en kort opplagsperiode», sier adm.dir. Jan Fredrik Meling.

MS «Acergy Viking» er et subsea support service-/survey-skip som er bygget ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk i 2007. Hun er på 6.472 br.t./ 3.500 dwt. og har Haugesund som hjemmehavn.