FPSO «ALVHEIM»

Etter betydelige forsinkelser ble FPSO «ALVHEIM» overlevert til operatøren Marathon Petroleum Company 16. februar, ferdig ombygget ved Aibel AS, Risøya, Haugesund.

Fartøyet benevnes som “purpose-designed floating production, storage and offloading vessel” og har fått navnet ettersom hun skal operere på Alvheim vest for Heimdal. Marathon sitter med 65% eierinteresse og er operatør, mens Norske ConocoPhillips AS og Lundin Norway AS også har andeler, hhv. 20 og 15 prosent.
Alvheim omfatter Kneler, Boa og Kameleon feltene og er beregnet å inneholde reserver på cirka 180 million brutto fat med olje-ekvivalenter. Kneler er boret med dybde på 7.425 fot og Boa med dybde på 7.531 fot under havnivå. Det vil bli produsert fra 10 brønner i Phase 1 av boreprogrammet som vil pågå gjennom tredje kvartal i år. Phase 2 boring vil finne sted i 2009.

FPSO «ALVHEIM» er planlagt å komme i gang i slutten av mars, og oljen vil bli videretransportert i shuttle tanker, mens naturgass går til U.K. Scottish Area Gas Evacuation systemet. Topproduksjon er ventet i løpet av 2008.
Alvheim feltet ble oppdaget i 1998 av Marathon. Prøveboring var positiv i 2003, og prosjektet med FPSO produksjonsløsning ble igangsatt i 2004 med blant annet kjøpet av tankeren “Odin”. Man trodde da at produksjonen skulle komme i gang i begynnelsen av 2007.
Prosjektet omfattet også kjøp av et APL the turret mooring system for permanent fortøyning av «Alvheim». FPSO’en kan lagre ca. 560.000 fat olje og er designet for produksjon opp til 120.000 fat/dag. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.

EPCIC
Aibel AS sikret seg kontrakten for “engineering, procurement, construction, installation and commissioning” (EPCIC) for Topsides arbeid på FPSO skipet. Kontraktsverdien ble da oppgitt til ca. 2,2 milliarder kroner (omregnet fra $350 milliarder). Totalprisen for hele Marathon prosjektet ble i sin tid kalkulert til rundt 12 milliarder kroner. Begge disse beløpene ser nok annerledes ut per i dag.

FPSO «ALVHEIM»
Skipet ble opprinnelig bygget som «Odin» i 2001 ved Astillero Puerto Real i Spania som bnr. 084.
Skipet ankom Risøya i mars 2006 etter å ha blitt ombygget i Singapore. Etter ferdigombygging gikk turen til Åmøyfjorden nord for Stavanger for testing på dypt vann.
FPSO «ALVHEIM» er klasset i DNV ✠1A1 Ship-shaped Oil Production and Storage Unit(N) HELDK-SH ECO OFFLOADING POSMOOR og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 252,28 m
Lengde b.p.p. 234,379 m
Bredde 42,00 m
GT 71058
NT 23973
Dwt 91.676
IMO 9170078

ADX PPU
Kystverkets nye “navigasjonskoffert” ble benyttet ved losing av FPSO «ALVHEIM» blant annet gjennom Karmsundet – et system som øker kvaliteten og sikkerheten ved losoppdrag ombord på fartøyer og rigger som mangler navigasjonsutrustning. Systemet gjør det mulig å hente satellittinformasjon fra GPS-systemet samt det russiske GLONASS systemet, som sammen med et filtreringssystem gir nøyaktig posisjon, kurs og hastighet ved kursendring. Det er også en innebygget AIS mottaker.
Oppdraget gikk som planlagt, og losene veiledet fem taubåter under slepet fra Haugesund til Åmøyfjorden, et oppdrag som tok 12 timer.

DEL