Fosen Yards inn i Bergen Group

Bergen Group
Det er inngått intensjonsavtale mellom hovedaksjonær i Bergen Group, Magnus Stangeland og aksjonærene i Fosen Holding om overtagelse av 100 prosent av aksjene i Fosen Holding. Kjøpesummen er satt til NOK 200 millioner. Transaksjonen, som vil inngå som en del av Bergen Groups kommende børsnotering, innebærer at Fosen verftene blir en del av Bergen Group.
– Verftene skal inngå i Bergen Group’s satsning på spesialskip for offshoresektoren samt andre offshoreinstallasjoner, sier konsernsjef Roger Simmenes, som også forteller at konsernet ønsker å utnytte en tilstedeværelse i Trøndelag til å utvikle et designselskap for offshore/spesialskip og en offshore/engineeringavdeling i det teknologisk tunge Trondheimsmiljøet.
Fosen Yards består av to verft, Fosen Mekaniske Verksteder og Landskronavarvet i Sør-Sverige. Tilsammen har verftene 310 ansatte samt for tiden 360 innleide. For tiden bygges fire offshorefartøy på verftene samt annet offshoreutstyr. Fosen Yards har et sterkt miljø for skipsdesign med egenutviklede produkter.
Hovedeier i Bergen Group, Magnus Stangeland, har inngått intensjonsavtale med aksjonærene i Fosen Holding, eierselskap i Fosen Yards, om overtakelse av 100 prosent av aksjene i selskapet. Kjøpesummen for aksjene er satt til NOK 200 millioner.
Transaksjonen vil inngå som en del av Bergen Group’s forestående børsnotering. Selskapet er godkjent for notering på Oslo Børs’ hovedliste, og arbeidet med prospekt for børsintroduksjonen er i en sluttfase. Her vil nærmere detaljer om transaksjonen bli offentliggjort. Noteringen må skje før 6. juni.
Fosen Yards passer godt inn i Bergen Groups industrielle plan. Bergen Groups offshorevirksomhet omfatter flere enheter strategisk plassert langs Norskekysten. Størst er Bergen Group Rosenberg, som er en stor leverandør av teknologi til feltene utenfor Sør-Norge. På Hanøytangen utenfor Bergen investerer konsernet for å kunne håndtere større offshoreoppdrag. Med utgangspunkt i Kirkenes bygger Bergen Group opp virksomheten i Nord- Norge.
– Når Fosen Yards vil inngå i konsernet vil vår dekning langs norskekysten være komplett, samtidig som vi får tilgang til et svært kompetent miljø i Sverige, sier konsernsjefen, – Vår plan er at vi skal videreutvikle det svenske verftet som spesialister på offshorerelaterte moduler. Han anser også lokalisering i Trondheimsregionen for å være strategisk viktig med tanke på teknologimiljøet. – Vi vil satse på å utvikle et designselskap for spesialskip og offshoreinstallasjoner her samt etablere en offshore/engineeringavdeling, slår han fast.
Total ordrebeholdning for Bergen Group etter transaksjonen vil være NOK 11 mrd. Ved utgangen av 2007 hadde Bergen Group en ordrebeholdning på NOK 5,7 mrd.
DEL