Forventer tiltak av Næringsdepartementet

Foto: Henrik Kreilisheim
-Vi forventer at de mange konstruktive forslag som Nærings- og handelsdepartementet har mottatt for bedring av situasjonen for verfts- og leverandørindustrien blir vurdert seriøst, og at flere av tiltakene blir iverksatt snarest.

Uten vesentlige tiltak står flere tusen arbeidsplasser i fare i mange lokalsamfunn i år, heter det i et felles brev fra Fellesforbundet og Norsk Industri.

I brevet peker organisasjonene på at norsk verfts- og leverandørindustri spiller en avgjørende rolle for norsk verdiskaping. Den betyr svært mye for sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet, ikke minst i distrikts-Norge. Denne industrien har etter vanskelige år rundt årtusenskiftet styrket seg. Det har skjedd en betydelig utvikling av industrien med store investeringer i anlegg, utstyr og kompetanse. Da finanskrisa slo til for et drøyt år siden, hadde mange av disse bedriftene gode ordrereserver. Nå er situasjonen vesentlig endret og denne industrien går for alvor inn i vanskeligheter, heter det blant annet i brevet

Les hele brevet her.

DEL