Fortsetter å kjøpe Aurora LPG-aksjer

Arkivfoto: "BW Prince".

BW LPG Limited fortsetter oppkjøpene av aksjer i det konkurrerende Aurora LPG Holding ASA i Oslo.

Ifølge en børsmelding fra selskapet har BW LPG nå kjøpt 852.800 aksjer tilsvarende 2,87 prosent av alle utestående aksjer i selskapet, og har nå kommet opp i 15 prosent eierandel. De har imidlertid ikke kommet med noe bud på selskapet, og Avance Gas Ltd. er fortsatt alene om å ha gitt bud på aksjer i Aurora. Mens budet tidligere omfattet minst 90 prosent av aksjene, har Avance nå satt en nedre grense på minst 29 prosent.