Forsvaret forlenger med Bergen Group Services

Foto: Bergen Group Services

Forsvarets Logistikkorganisasjon har tildelt Bergen Group Services en ettårig forlengelse av av en rammekontrakt knyttet til skipsteknisk vedlikehold og reparasjon på deler av Forsvarets fartøy-kategorier. Det kommer frem i en pressemelding. 

Dermed forlenges kontrakten frem til 1. august 2018. Verdien av forlengelsen avhenger av oppdragsmengden  Forsvaret trenger ekstern kompetanse til å utføre innen avtalens spesifiserte fartøyskategorier.

Siden august 2014 har rammekontrakten generert en rekke mindre jobber i tillegg til femårsklassing på to minejaktfartøyer med en samlet ordreverdi på 25-30 millioner, og en samlet varighet på åtte måneder.

-Bergen Group Services er fornøyde med at Forsvaret har valgt å utøve opsjonen på å forlenge denne rammeavtalen frem til 1. august 2018. Selv om fregatt-avtalen med Forsvaret utgår 1. juli i år, vurderer vi fremdeles Forsvaret som en prioritert og viktig kunde i årene som kommer. Vår ambisjon er å opprettholde selskapets godt etablerte kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner, sier administrerende direktør Frode Johansson i Bergen Group Services.

DEL