Første batterisystem til offshoreskip i operasjon – Eidesvik først ute

M/S Viking Queen

Eidesvik Offshore ASA på Bømlo har inngått avtale om installasjon av Energilagringssystem (Batteri) for fartøyet MS «Viking Queen». Dette blir første gang et offshorefartøy i operasjon får installert et slikt system.

Dette er derfor en milepæl innen miljøsatsing offshore, og viser at det er mulig å oppnå betydelig mer miljøvennlig drift også for eksisterende tonnasje.

Eidesvik har gjennom FoU-samarbeidet FellowSHIP arbeidet med batteriteknologi i 5 år, og det er i stor grad basert på dette arbeidet, det nå er blitt mulig å kommersialisere denne banebrytende  teknologien. Løsningen gir drivstoffbesparelse på ca.18%. I tillegg vil fartøyet redusere utslipp av NOx og drivhusgasser (CO2e) med ca.25%.

I tillegg til avtale om installasjon av batterisystem er Lundin Norway AS og Eidesvik enige om en forlengelse, hvor den faste perioden er økt fra 900 til 1.200 dager for avtale meldt i  børsmelding 23.01.2014.

– Vi er meget glade for å få videreutvikle samarbeidet med Lundin Norway AS. Et selskap som  nok en gang viser seg å være villig til å satse på løsninger til det beste for miljøet. Vi er også  glade for at vi i en tid hvor vår bransje møter store utfordringer, sammen evner å finne løsninger  som gir kostnadsbesparelser og gevinst for alle involverte parter, og i tillegg en betydelig miljøgevinst» sier adm.dir. i Eidesvik, Jan Fredrik Meling i en kommentar.