Forskningsrådet med millioner til taredyrkingsfartøy

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge. Det melder nærings – og fiskeridepartementet i en pressemelding. 

– Prosjektet skal etablere verdens første rendyrkede fartøykonsept for industriell taredyrking, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø ved Møre Maritime AS. Med seg på laget har de en rekke leverandørbedrifter med ulik teknologikompetanse og forskningspartnere fra Sintef Fiskeri og havbruk og NTNU. Waagbø tror han kan ha ny løsninger på plass i løpet av tre år. Målet er å bli en ledende utstyrsleverandør til tarenæringen.

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Tare kan bli stort i den nye norske havøkonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg i meldingen. 

Regjeringen lanserte i vår en egen havteknologisatsing i regi av Forskningsrådet for å stimulere til samarbeid på tvers av de havbaserte næringene. Målet er å skape vekst og nye jobber ved å bruke kompetanse på tvers av sektorer.

De store forventningene knyttet til økt produksjon av tang og tare i Norge, åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri. I samarbeid med teknologibedrifter innenfor fiskeri, havbruk, landbruk og offshorenæringen vil Møre Maritim utvikle fartøy, teknologi og utrustning for å håndtere industriell produksjon, høsting og lagring av tare.

DEL