Fornyer nærskipsfarten med nytt baugdesign

I neste utgave av Skipsrevyen, nr. 6/2008, kan du lese en utførlig artikkel om Ulsteins banebrytende ULSTEIN X-BOW®-design som hittil er benyttet på offshore-fartøy, men som lett kan overføres til andre skipstyper. – X-BOW-konseptet blir nå overført til nærskipsfart, forteller viseadm.dir. i Ulstein International, Per Olaf Brett, i artikkelen. Det vil også bli presenteret en rekke illustrasjoner av det nye konseptet.

Offshore-fartøy er noen av de mest avanserte skipene på havet når det gjelder funksjonalitet. Fartøy som opererer innen nærskipsfart må være funksjonsmessig enklere for å kunne utnytte fortjenestemarginene i dette segmentet.
Ulstein ønsker å fornye nærskipsfartsegmentet ved å utvikle skip med ULSTEIN X-BOW. Eksempelsvis containerskip, tørrlastskip, RoRo-skip, kjemikalieskip og kjøleskip.
Selv om disse Ulstein-skipene har enklere funksjonalitet enn sine offshore-slektninger, blir ULSTEIN X-BOW bygd inn for å bedre ytelsen i dårlig vær. Dette er faktisk et av de største problemene nærskipsfartøyer står overfor på turer i Nordsjøen, Biscaya og de nordlige delene av Norske- og Atlanterhavet. Tøffe forhold kan gi betydelige forsinkelser – opptil flere dager per uke.
På grunn av bedre hardtværsegenskaper kan containerskip med ULSTEIN X-BOW i Nord-Atlanteren seile i gjennomsnitt to uker mer per år enn et konvensjonelt containerskip. For et standardcontainerskip på 1200 TEU gir dette en teoretisk økning i t/c-raten på 3000-4000 dollar.
Skipsseriene i Ulsteins helt nye prosjektgenerering, omfatter containerskip, ULSTEIN EUROFEEDER (650, 1200 og 1800 TEU), boksbulkskip, ULSTEIN SPEEDLOADER (3800, 4800 og 5800 DWT), generelle tørrlastskip, ULSTEIN FLEXILOADER (5000, 7500 og 12 500 DWT), kjemikalieskip (14 000 og 34 000 DWT), RoRo-er (2000 og 3000 bilenheter), ULSTEIN WAVEMASTER, samt kjøleskip.
– Det er stor etterspørsel etter ny, effektiv tonnasje i disse segmentene, og vi føler at vi har konseptene som kan fylle gapet, sier Per Olaf Brett.

DEL