Forflåter på fornybart i nord

Daglig leder Ørjan Wenberg ved flåten i Storvika som nå forsynes med elektrisk kraft i stedet for energi skapt av dieselaggregater. Foto: Lars Antonsen, Designia.

Havbruksnæringen som har sine anlegg i Skjerstadfjorden er over på fornybar energi. Borte er dieselrøyken som har skaffet energi. Prislappen på dette er fem millioner kroner, opplyser Salten Aqua i en pressemelding. 

Tidligere har oppdrettsanleggene i Skjerstadfjorden vært avhengige av dieselaggregater for å få produsert strøm til sine anlegg. Nå er det blitt en stille atmosfære på flåtene, melder Salten Aqua-konsernet i en pressemelding.

– Indre Salten Energi har hjulpet oss med installasjonene. Nå går det strømkabler ut til forflåtene «Wenberg I» og «Wenberg II». Kostnadene på fem millioner er verd hver krone, sier daglig leder Ørjan Wenberg ved Wenberg Fiskeoppdrett.

Støyen borte

Flåtene som ligger i Storvika i Bodø kommune og utenfor Leivsethamran i Fauske kommune fungerer både som arbeidssted, fôrflåter og mannskapsbolig for de ansatte. Flåtene har naturlig nok et stort energibehov (ca. 200.000 kWh årlig).

Flåter tas i bruk for å lette arbeidet. Selskapene i Salten Aqua-gruppen står samlet om ny teknologi og mer miljøvennlig driftsform. Foto: Lars Antonsen, Designia.
Flåter tas i bruk for å lette arbeidet. Selskapene i Salten Aqua-gruppen står samlet om ny teknologi og mer miljøvennlig driftsform. Foto: Lars Antonsen, Designia.

– Plagsom støy for de ansatte er borte. Det er mer miljøvennlig med støm enn diesel og ikke minst vil vi på sikt spare penger, sier Ørjan Wenberg.

Dieselforbruket har årlig ligget på 70.000 liter.

Strenge krav

.

Overgangen til miljøvennlig fornybar energi har sammenheng med ASC-sertifiseringen Wenberg og Edelfarm mottok i 2015 og 2016. ASC er den strengeste internasjonale miljøstandarden innen oppdrett og er et viktig tiltak for å minimere negative påvirkninger på miljø og samfunn.

For Salten Aqua er det positivt at bedriftene i gruppen nå tar nye steg på veien for å redusere miljøpåvirkning fra driften.

Bevissthet

I følge miljøkoordinator i Salten Aqua, Asbjørn Hagen, handler dette om både overordnet miljø og samfunnsansvar, samtidig som det har en praktisk og konkret effekt i den daglige driften.

Han sier at generelt har det blitt større fokus på dette. For Wenberg fiskeoppdrett og Edelfarm i Skjerstadfjorden er det spesielt gjennom ASC-sertifiseringene for ansvarlig havbruk blitt en større bevissthet rundt energiledelse og oversikt over energibruken.

DEL