Foreløpig rapport om ”Sollifjell”

I forbindelse med undersøkelsen etter hendelsen med hurtigbåten ”Sollifjell”, har Statens havarikommisjon for transport (SHT) i dag informert Sjøfartsdirektoratet om foreløpige funn.

Om de foreløpige funnene heter det blant annet at: ”Foreløpige funn, knyttet til design, konstruksjon og operasjon, viser at fartøyet har vært utsatt for bølgeslag mot våtdekket. De omfattende skrogskadene i forpartiet skyldes at skråplaten og tilhørende støttestruktur, som er en del av våtdekket, ikke var designet for å tåle bølgeslag, se figur. Det er også avdekket varierende kvalitet på sammenføyninger i skadet område.” Sjøfartsdirektoratet tar dette til etterretning og avventer nå den endelige rapporten om hendelsen fra SHT.

LES: Pressemeldingen fra SHT.

Sjøfartsdirektoratet har for tiden til behandling søknad om sertifisering av ”Sollifjells” to søsterskip, ”Kistefjell” og ”Fløyfjell”. I forbindelse med denne søknaden, har direktoratet siden sommeren 2010 arbeidet med de problemstillingene den foreløpige rapporten peker på. Verft og konstruktør har i denne sammenheng kommet med et forslag til endret forskip. I tillegg har vi bedt om mer informasjon og dokumentasjon før vi eventuelt kan sertifisere de to fartøyene. Sjøfartsdirektoratet kan i dag ikke si når disse fartøyene vil bli endelig sertifisert. Dette henger blant annet sammen med at vi fortsatt venter på etterspurt dokumentasjon fra konstruktør og verft.

DEL