Følger energiforbruket til søsterskipene på nett

Per Ivar Fagervoll administrerende direktør i rederiet Golden Energy Offshore. følger forbruket på fartøyene "Frayja" og "Orla". Foto: Golden Ocean Offshore

«Big data» og digitalisering er uttrykk som går igjen når det snakkes om fremtidens skip. De siste to årene har Rolls-Royce kjørt pilotprosjekt på sin web-baserte løsning for mer energieffektiv kjøring. 

Siden 2014 har 25 fartøyer, flere av dem norske, tatt del i pilotprogrammet til Rolls-Royce sitt energy management system. Tore Gangstad, Services Technical Product Manager EM, EHM & Remote Access Systems i selskapet forteller at de har fått signaler om stor interesse i markedet for systemet som er i ferd med å kommersialiseres.

Systemet skal kunne benyttes på alle typer fartøyer og installeres både under bygging eller under oppgradering.

Tore Gangstad, Services Technical Product Manager Rolls-Royce, utvikler ny programvare for energieffektiv skipsoperasjon. Foto: Andrea Bærland
Tore Gangstad, Services Technical Product Manager Rolls-Royce, utvikler ny programvare for energieffektiv skipsoperasjon. Foto: Andrea Bærland

Skreddersydde løsninger

Rolls-Royce Acon Energy Management System samler data om bord, deretter prosesseres informasjonen og fremstilles grafisk i webportalen Energy Management etter forhåndsdefinerte parametere. Dermed er kjøreinformasjonen tilgjengelig både på land og til sjøs.

Hva som presenteres i Energy Management skreddersys, ifølge Gangstad, i stor grad av hvert enkelt rederi. Brukes systemet i flere fartøy i samme flåte, vil det for eksempel være mulig å sammenligne dataene til de ulike fartøyene.

– Men man har kun tilgang til dataene tilhørende eget rederi, forsikrer Gangstad.

Å registrere kjøredataene i Energy Management gjør det også mulig å dokumentere reisene og forbruk av drivstoff overfor oppdragsgiver. – Dersom det for eksempel har blitt brukt masse drivstoff, har reder mulighet til å melde tilbake til oppdragsgiver om hva som var årsaken. Ruteendringer eller hasteoppdrag vil for eksempel kunne gi utslag, påpeker Gangstad.

To av fartøyene i prosjektet tilhører Ålesund-baserte Golden Energy Offshore, som har installert systemet på søsterskipene NS «Orla» og NS «Frayja» som opererer fra Tananger, ut til AkerBp sine plattformer i Nordsjøen. Og rederiet har således gjennom investeringer og tilgjengelighet av ressurser, samt krav til registrering, måling, revidering og rapportering i Golden Energy Offshores interne styringssystemer bidratt betydelig i prosjektet.

Menneskelig faktor

Golden Energy Offshore opererer under de strenge rammene som fullsertifisert til ISM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 og ISO 50001 som også inkluderer CEEMP (Company Energy Efficiency Management Plan) og SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan). Og er, så vidt administrerende direktør Per Ivar Fagervoll bekjent, det eneste norske rederiet med full ISO50001-sertifisering.

– Grunnen til at vi valgte disse to er at det er helt identiske fartøyer, med likt utstyr og relativt likt driftsmønster. Da blir det mulig å sammenligne epler med epler, og det er viktig i denne typen prosjekt, forklarer Fagervoll om hvorfor valget falt på akkurat «Orla» og «Frayja».

Fagervoll forteller at systemet har blitt godt mottatt om bord. Det er en 70-80 prosent menneskelig faktor inne i bildet for å kjøre energieffektivt, så det er viktig at man har både sjø – og land organisasjonen med seg, påpeker Fagervoll.

– Vi har kjørt et insentivprogram hvor vi har oppfordret til en liten internkonkurranse om å kjøre mest mulig energieffektivt, som har skapt mye engasjement. -Vi sjekker statistikken kontinuerlig og legger opp til halvårlige konkurranser, akkurat nå er «Orla» i ledelsen. Men det er helt marginalt, sa Fagervoll om status i november 2016.

Ut over vennskapelig internkonkurranse deltar de ansatte om bord også aktivt i å utforme hvilken informasjon som skal vises.

– På broen trenger man nødvendigvis ikke samme informasjon som i maskinkontrollrom, så det er viktig at informasjonen legges opp etter behov og er av god kvalitet, mener Fagervoll.

Trafikklys

Fremstillingen av dataene i webportalen er laget så intuitivt som mulig for brukervennlighetens skyld. For eksempel brukes de samme fargene som på trafikklys, grønt, gult og rødt for å indikere hvor optimal kjøringen er.  – Detaljene fra den aller beste turen vil alltid ligge der som noe å strekke seg etter, sier Gangstad.

– Så langt har installasjonen av systemet, som integrert del av vårt styringssystem, besørget en betydelig energieffektivisering som slår positivt ut både målt mot energiforbruk og den positive effekten det har på vedlikeholdskostnadene, det går også på tvers av flåten som må operere under samme forutsetninger og parameter for måling, sier Fagervoll som ikke ser bort fra at flere av rederiets fartøyer kan få installert Rolls-Royce programvaren i fremtiden.

Men det er ikke bare energieffektiv kjøring som står høyt på agendaen hos Golden Energy Offshore. ISO50001-sertifisering kombinert med SEEMP /CEEMP innebærer blant annet at man skal sette seg langsiktige og realistiske mål for reduksjon av energiforbruk og det det fører med seg av reduserte utslipp av NOx, SOx, CO2 osv., samt reduserte driftsutgifter.

– Vi har satt i gang et femårig program, hvor vi blant annet skal redusere energiforbruket med fem prosent hvert år. Og i år er vi innenfor med god margin.

Et av tiltakene som så langt er gjennomført er å skifte ut alt av lyskilder med LED-lys, – Dermed har vi redusert forbruket innen belysning med 60-70 prosent, videre har vi endret konfigurering på et fartøy som muliggjør operasjon både i 50Hz og 60Hz og mye, mye mer som vi holder «tett til brystet» avslutter Per Ivar Fagervoll hemmelighetsfullt.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Skipsrevyen 8/2016

DEL