Fokus på miljøfarlige vrak langs norskekysten

Området rundt "Murmask". Foto: Kystverket.
I kjølvannet av ”Murmansk”-affæren de siste ukene, forsikret statsråd Helga Pedersen at myndighetene også har fokus på andre, potensielt miljøfarlige skipsvrak.

Statens strålevern og Kystverket foretar i disse dager kartlegging av eventuell radioaktivitet fra ”Murmansk”. Også Havforskningsinstituttet er involvert i dette arbeidet.

Kystverkets rapport fra 2006 vurderer risiko og tiltak i forholdt til 30 skipsvrak. Av disse er fem vrak prioritert for videre tiltak. Dette gjelder ”Nordvard” i Moss og ”Welheim” ved Florø som tømmes i løpet av inneværende år. Vrakene av ”Boardale” i Vesterålen, ”Erich Giese” og ”Neuenfels” i Narvik har Kystverket anbefalt undersøkt/tømt i 2010.

Og det pågår som kjent en utredning om tiltak for å fjerne miljørisiko i forbindelse med kvikksølvlast ombord i ubåten U-864 utenfor Fedje.

DEL