Flere skip går tapt – eller?

Et trist syn. Foto: pacificenvironment.org
I en rapport fra International Union of Marine Insurance (IUMI) rapporteres at antallet skipstap øker og er kommet opp i 82 for 2007, et tall som kan ende opp i 112 mot 92 for 2006 når alt materialet er klart.

Været er årsak til flest tap, etterfulgt av kollisjoner. Årsak til økningen sies å være “shipping boom’en” som tvinger skip og mannskap til å arbeide hardere.
Skipningsvolumene har økt med 50% siden 2002, og verdien av transporterte varer har steget med 110%. Siste tapet (2008) er fiskefartøyet «Alaska Ranger» eiet av et Seattle selskap der fire av mannskapet omkom.

278Selendang_824762229.jpg
Bulkeren “Selendang Ayu”, 72.937 dwt., havarerte utenfor Unalaska Island 8. desember 2004.
Foto: graphics8.nytimes.com.

Kommersielle skip
Hvordan passer dette inn i bildet for handelsskip? Med World Shipyard Monitor som kilde virker ikke utviklingen særlig dramatisk. I betraktning av en stadig større flåte med mange gamle skip må faktisk utviklingen sies å være positiv.
For tankskip i alle størrelser gikk det to skip tapt i 2007 mot fire i 2006. Alderen for de havarerte skipene var 26 år for skipet over 10.000 dwt og 29 år for det under 10.000 dwt.
Bulk carriers. Her var det tap av seks skip i 2007 mot fem året før. Dette gjelder størrelser over 10.000 dwt. Gjennomsnittsalderen er gått opp til 25 år fra 17 år i 2006.
Totalt gikk 24 kommersielle skip tapt i 2007 mot 25 i 2006. Gjennomsnittsalderen er økt til 24 år fra 21 år. Totalt mistet man 254.000 GT, ned fra 409.000 GT i 2006. I tillegg til Tank og Bulkers er her medtatt LNG, LPG, Reefers, Containerskip, andre tørrlast skip, Offshore, Cruise og Ro-ro skip.
Den gruppen som fremviser økning i antall tap, er Offshore med ni fartøyer i 2007, opp fra tre i 2006.
Ut fra dette skulle man tro at det er ulykker med fiskefartøyer og ikke-kommersielle skip som bringer totalen til IUMI opp.

DEL