Flere omkom i fritidsbåtulykker første halvår 2015

Arkivfoto Skipsrevyen

14 mennesker omkom i fritidsbåtulykker i første halvår 2015. Det er en økning på tre i forhold til samme periode i fjor, viser nye tall.

Med unntak av en oppgang i 2013, har antall omkomne i fritidsbåtulykker sunket fra 36 i 2010 til 28 i 2014. Nå viser tall for første halvår i år en oppgang.

– Det er alltid grunn til bekymring når ulykkestallene stiger, men vi håper dette ikke påvirker den positive utviklingen vi har hatt på årsbasis de senere årene, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Han viser til at påbudet om å bruke flytevest i fart for alle om bord på båter under åtte meter ble innført av Stortinget 1. mai i år, og håper at dette vil bidra til redusert risiko for dødsfall i sommer. – Flytevestpåbudet er et viktig skritt i retning økt sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Sjansen for å overleve en ulykke med fritidsbåt øker vesentlig når vesten er på, sier Akselsen.

Ulykkestallene for første halvår viser at ni av de omkomne ikke benyttet flyteutstyr, mens fem hadde flyteutstyr på.

Holdningsskapende arbeid

Sjøfartsdirektoratet driver et omfattende holdningsskapende arbeid for å bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåt. Direktoratet jobber også for å få flere til å ta båtførerbeviset. Det er fortsatt menn over 40 år som utgjøre majoriteten av de omkomne, en gruppe som ikke er lovpålagt å ta båtførerbevis.

– Bruk av flytevest, respekt for promillegrensen til sjøs, lavere fart og et båtførerbevis i lomma er alle viktige faktorer for at alle skal ha det bedre og sikrere om bord i fritidsbåten. Vi ønsker jo først og fremst at fritidsbåtbrukere skal nyte sjølivet med sikkerhet som en naturlig del av turplanleggingen, sier Olav Akselsen.

Finnmark og Nordland topper statistikken over omkomne med tre hver, mens Aust-Agder og Hordaland hver har to omkomne. De fleste dødsulykkene hittil i 2015 har skjedd i ytre kystfarvann med åpen motorbåt. Kun to hendelser er registrert der den omkomne har vært påvirket av alkohol, men siden ikke alle omkomne obduseres kan det være mørketall i statistikken.

Av de 14 omkomne var fire utenlandske statsborgere, hvorav tre tyske turister som omkom i samme kantringsulykke i Finnmark. Andelen utlendinger som omkommer har vært stabil de siste årene.