Flåte for desinfisering av fartøy

Ill. viser et lite anlegg. Utriggernme kan om ønskelig reguleres i lengde slik at også store båter kan dokkes. Ill.: LMG Oilcraft

LMG OILCRAFT har utviklet og patentsøkt en flåte for enkel desinfisering av skrog og ballast. 

– Vi har sett at f.eks. arbeids- og brønnbåter har store utfordringer med å få utført desinfisering av skrog og ballast på en sikker og rask måte i dag, sier adm.dir. Stian Teige i en samtale med Skipsrevyen.  – Vi mener at dette konseptet gir et signal om at man kan få gjort dette enklere, raskere og mer kostnadseffektivt enn med eksisterende løsninger.

Enkelt sagt innebærer konseptet at en presenning strekkes mellom utriggerne og at fartøyet “dokker” på vanlig måte. Deretter sirkulerer man med ozon for å desinfisere fartøyet. Når prosessen er unnagjort, pumpes vannet ut igjen via et rensesystem.

– Løsningen kan være aktuell for ballasthåndtering, ved at skip kan entre anlegget for å tømme ballast, samt rense ballasttanker før de går videre. Da vil skipene komme unna kravene om å ha egne renseanlegg om bord, forklarer Teige.

Stian Teige forteller at flere interesserte aktører ønsker å se nærmere på systemet. – Vi jobber med å få ned tiden på desinfisering av fartøy til rundt to timer fra man entrer anlegget til man er ute igjen.

– Vi har stor tro på at dette er noe som markedet ser behov med tanke på å hindre spredning av parasitter, bakterier og virus, sier Teige til slutt.

 

 

DEL