Fjord1 Fylkesbaatane AS bestiller ny pendelferge

Fiskerstrand BLRT As skal levere en ny 96 bilers pendelferge til FJORD1 FYLKESBAATANE AS. Den nye fergen skal leveres i februar 2010 og med denne kontrakten har det nye Joint Venture verftsselskapet 6 ferger i ordre.

Fjord1 Fylkesbaatane AS har inngått kontrakt med Fiskerstrand BLRT AS om prosjektering og bygging av en 96 PBE pendelferge (96 personbiler) som skal benyttes på anbudssambandet Lote – Anda. Fergen er designet av Multi Maritime AS i Førde og konseptet er en forlenget utgave av en ferge som skal leveres til Fjord1 Fylkesbaatane AS i september i år. Den nye fergen skal leveres i februar 2010.

Rederiet, som har sitt hovedkontor i Florø, har sin hovedaktivitet med ferge og passasjerbåtdrift i Sogn og Fjordane og Hordaland fylker og mellom Sogn og Fjordane og Bergen.

Fiskerstrand BLRT AS er et 50/50 joint venture selskap som ble etablert i 2007 av samarbeids-partnerne Fiskerstrand Verft AS og Western Shipyard i Klaipeda, Litauen. De to verftene har lagt felles skipsbyggingsaktiviteter inn i det nye selskapet, og Fiskerstrand BLRT AS har allerede fått en samlet ordremasse på vel 1 mrd. NOK.

Fergen har en lengde på ca. 98,6 m, en største bredde på 16,10, en dybde i riss på 5,00 m og vil få en servicefart på ca. 12 knop. Den skal bygges i henhold til Det Norske Veritas klasse DNV + 1A1, R4, Car ferry B, EO, DNS fartsområde 2. Fergen har en kapasitet på 96 personbiler, alternativt 8 vogntog i kombinasjon med personbiler. Den har en passasjerkapasitet på 290 personer og har 129 sitteplasser i salong på bildekk.

Dette blir den syvende fergen som verftet leverer til rederiet.

DEL