Fjord Line satser med ”Bergensfjord”

”Bergensfjord”
Fjord Lines passasjerferge la onsdag 23. januar til kai ved Skoltegrunnskaien i Bergen etter omfattende oppgradering. Skipet har fått navnet ”Bergensfjord” og er blitt malt i en varm rødfarge. – Vi legger opp til en vekst i passasjertallet mellom Vestlandet og Danmark på 20 prosent i 2008, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

– Moderniseringen av skipet markerer at Fjord Line har vært gjennom en vellykket omstillingsprosess og igjen er på offensiven. Vi har også styrket Fjord Lines posisjon i fergetrafikken mellom Norge og Danmark gjennom overtakelse av fergeselskapet Master Ferries, som driver hurtigbåt mellom Kristiansand og Hanstholm.

Ingvald Fardal opplyser at Fjord Line om kort tid kommer til å få ny logo. Oppgraderingen av skipets interiør kommer til å fortsette utover våren mens det er i drift.

– Vår ambisjon er på ny å bli størst på fergetrafikk til og fra Vestlandet. Fjord Line blir dermed enda viktigere for utviklingen av reiselivsnæringen i landsdelen. Endringen av navnet på skipet fra ”Atlantic Traveller” til ”Bergensfjord” understreker at markedet i og rundt Bergen er det aller viktigste. Seilingsplanen til og fra byen er forbedret. Rederiet arbeider også med anskaffelse av ytterligere et skip for å gjøre tilbudet til de reisende mellom Sør- og Vestlandet og Danmark enda mer attraktivt .

Weekend-turer fra Bergen
Den nye seilingsplanen starter umiddelbart og innebærer at ”Bergensfjord” i vintersesongen kommer til å ha vinterrute fra Kristiansand til Hanstholm med avganger hver torsdag og lørdag. Endringene til og fra Bergen innebærer blant annet at det blir mulig å reise på helgetur med avgang på fredager. Skipet får tre ukentlige avganger fra Bergen via Haugesund og Egersund på mandag, onsdag og fredag, istedenfor på tirsdag, torsdag og lørdag. Dette gjelder for perioden frem til 15. juni og gjenopptas i midten av august.

Økning i antall bookinger
Fardal understreker at de grepene Fjord Line har tatt for å styrke posisjonen i markedet for sjøveis reiser mellom Norge og Danmark ble besluttet før det ble kjent at Color Line innstilte driften av ”Prinsesse Ragnhild” mellom Vestlandet og Danmark. – Men vi legger ikke skjul på at vi med en konkurrent mindre lettere vil kunne nå det langsiktige målet om markedsandel på 20 prosent for passasjerer mellom Norge og utlandet, fra dagens nivå på ca syv prosent. Vi legger opp til en omsetning på 380 millioner kroner i 2008 og ser optimistisk på mulighetene for å gi våre eiere god avkastning på sine investeringer. Antall bookinger med ”Bergensfjord” i 2008 var per 20. januar kommet opp i 62 000, mens tallet på tilsvarende tidspunkt i fjor var 48 000, opplyser Fjord Line-direktøren.
”Bergensfjord” har kapasitet til 850 passasjerer, samt 45 trailere og 150 personbiler, eventuelt 300 personbiler. ”Fjord Cat”, som går mellom Kristiansand og Hanstholm i sommersesongen, har kapasitet til 670 passasjerer, samt 190 personbiler og fire busser.
Fjord Line har totalt ca. 170 ansatte, hvorav ca 50 i landorganisasjonene i Bergen, Egersund og Hanstholm. I Master Ferries er det 118 ansatte i sommersesongen og 28 ansatte vinterstid. Ingen ansatte har mistet jobben som følge av at rederiene har gått sammen.

DEL