Fjord Line ruster seg for fremtiden

Stavangerfjord på innseiling til Hirtshals. Foto Skipsrevyen

Fjord Line AS i Egersund har gjennomført et program for styrking av rederiets finansielle stilling som onsdag kveld ble avsluttet med en vellykket kapitalinnhenting på NOK 110 millioner. Parallelt er det iverksatt tiltak som samlet vil føre til at driftskostnadene i 2015 blir NOK 70 millioner lavere enn i inneværende år.

– 2014 har bydd på større utfordringer enn vi regnet med ved inngangen til året. Men vi har nå skaffet oss det fundamentet vi trenger for at styringsfarten blir god på alle våre fire linjer i 2015, sier adm.dir. Ingvald Fardal til Skipsrevyen..

Som det siste av flere tiltak for å styrke den finansielle stillingen sluttførte Fjord Line i onsdag en egenkapitalemisjon på NOK 110 millioner til kurs NOK 2,50 per aksje. Fjord Line har også inngått avtale med innehaverne av selskapets obligasjonslån på NOK 300 millioner om utsettelse av tilbakebetalingen fra 2016 til 2018. Dessuten er man blitt enige med selskapets banker om endring av avdragsprofilen på selskapets langsiktige lån. Dette innebærer reduksjon i årlige avdrag med 40 prosent over de neste fire årene, samt endringer i enkelte lånebetingelser. Avtaler i denne forbindelse blir formalisert i løpet av kort tid.

– Vi er svært takknemlige for at våre eiere og finansielle partnere både har evne og vilje til å bidra til gode løsninger for rederiet. I løpet av høsten har vi iverksatt et omfattende kostnadsprogram der organisasjonen tar nødvendige løft for å redusere driftsutgiftene med 70 millioner i 2015.  Vårt mål er som tidligere kunngjort at Fjord Line fra og med neste år skal seile med overskudd, og vi har nå fått det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å lykkes med dette, understreker Ingvald Fardal.

Fjord Line er et moderne rederi som tilbyr trygg og behagelig transport mellom Norge og EU. Rederiet er i kraftig vekst som følge av ny tonnasje og utvidelser av tilbudet til passasjerer og godstransportører.

Fjord Line startet i juli i fjor seilinger med den første av to nye og miljøvennlige cruiseferger, MS «Stavangerfjord», mens MS «Bergensfjord» kom i drift i mars i år.  Begge drives med flytende naturgass (LNG). Skipene trafikkerer linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals – Langesund med daglige avganger året rundt.

Fjord Line startet 20. juni en ny linje mellom Sandefjord og Strömstad. MS «Oslofjord» er blitt modernisert og seiler to rundturer daglig hele året.

I sommerhalvåret driver Fjord Line også HSC «Fjord Cat» på ekspresslinjen mellom Kristiansand og Hirtshals.

I tillegg til passasjertrafikk har Fjord Line god kapasitet på frakt av alle typer nyttekjøretøy og gods, som håndteres av Fjord Lines cargoavdelinger i Norge og Danmark.

Fjord Line ble startet i 1993.  Rederiet har i dag ca. 600 ansatte, hvorav 175 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Sandefjord, Hirtshals og Strömstad, og 425 sjøansatte på helårsbasis. Bemanningen økes i sommerhalvåret med om lag 150 medarbeidere.

Fjord Line har et obligasjonslån notert på Oslo Børs. Ingvald Fardal har vært Fjord Lines administrerende direktør siden 2007.