Fjord Line på landstrøm i Sandefjord

Havnesjef Bjørnar Christiansen i Sandefjord startet anlegget for levering av strøm fra land til Fjord Lines cruiseferge MS «Oslofjord». Til venstre linjedirektør Marcus Pettersson i Fjord Line. (Foto: Fjord Line)

Fjord Line har denne uken tatt i bruk sitt nye anlegg med strøm fra land til MS «Oslofjord» når cruisefergen som trafikkerer linjen Sandefjord – Strömstad har nattligge ved Thorøya i Sandefjord. Ved å benytte elektrisitet fra land til drift av systemene om bord reduseres både luftforurensning og støy fra skipet.

Det var havnesjef Bjørnar Christiansen i Sandefjord som fikk æren av å skru på det nye strømanlegget på Thorøya etter at MS «Oslofjord» hadde lagt til kai mandag kveld. Strømmen føres i tre store kabler som hver veier 150 kilo og har 1.500 ampere metning.
– For oss betyr dette at vi kan slå av hjelpemotorene på MS «Oslofjord» om natten og dermed redusere dieselforbruket med 800 liter i døgnet. Viktigere enn lavere kostnader til drivstoff og vedlikehold er likevel at investeringen i landstrøm begrenser skadelige utslipp og generende støy for folk som bor og oppholder seg rundt Thorøya, sier linjedirektør Marcus Pettersson.
Transport på sjøveien er generelt mer miljøvennlig enn andre transportformer men det er likevel et betydelig forbedringspotensial. Fjord Lines to nye og store cruiseferger som seiler på to linjer mellom Norge og Danmark er de eneste i sin klasse internasjonalt som drives utelukkende på flytende naturgass (LNG). Dette eliminerer utslipp av svovel og andre miljøskadelige partikler og gir en vesentlig reduksjon i utslipp av CO2.
– Også for MS «Oslofjord» som drives av motorer med konvensjonell drivstoff jobber vi for at de miljøskadelige utslippene blir så lave som mulige under overfarten og ved anløp i havnene i Sandefjord og Strömstad. 1. januar neste år innføres strengere utslippskrav og vi er i ferd med å gjennomføre de investeringene som er nødvendige for at forurensningen skal bli mindre, understreker Pettersson.

 

DEL