Fjord Line og Master Ferries går sammen

Fjord Line og Master Ferries går sammen i ett selskap. Fjord Line gjennomfører nå en rettet emisjon med 150 millioner kroner som legger grunnlag for offensiv satsing i passasjerfergetrafikken mellom Norge og Danmark.

Det er Fjord Line som er overtakende selskap, men aksjonærene i Master Ferries viderefører sitt eierskap i det sammenslåtte selskapet. Det legges opp til at selskapet, som får navnet Fjord Line, blir notert på Oslo Børs i løpet av 2009. Ingvald Fardal (53), som har lang erfaring fra ulike rederier og reiselivsbedrifter, begynte som administrerende direktør i Fjord Line i oktober i år. Han fortsetter som toppsjef med Øystein Glad (37) fra Master Ferries som direktør for linjen Kristiansand – Hanstholm. Svein Ege (43) og Gert Balling (47) fra Fjord Line fortsetter henholdsvis som økonomdirektør og som direktør for virksomheten i Danmark.

Sterkt eierskap
Investorene Frode og Ole Teigen i Egersund har i løpet av det siste året tilført Fjord Line et tresifret millionbeløp i ny kapital, og har eid 99,06 prosent av aksjene i selskapet. Som følge av sammenslåingen og kapitalutvidelsen reduseres deres eierskap. I tillegg til investorene som går inn med frisk kapital i selskapet vil den nye aksjonærlisten også bestå av eierne i Master Ferries og de ca 2.500 gamle aksjonærene i Fjord Line. – Vi er svært fornøyd med å ha blitt tilført nye eiere med transportfaglig kompetanse og forankring i vårt kjerneområde på Sør- og Vestlandet, sier Ingvald Fardal.

Omstilling i Fjord Line
Fjord Line har i år gjennomført en omstilling av virksomheten og tilpasset driften til konkurransesituasjonen i passasjertrafikken sjøveis mellom Vestlandet og Danmark. Det er nylig gjennomført en fusjon mellom Fjord Line AS og Fjord Line (Danmarkslinjen) AS med Fjord Line AS som overtakende selskap. Selskapet kjøpte 23. november passasjerskipet MS «Atlantic Traveller». Skipet går i helårlig drift mellom Bergen, Haugesund, Egersund og Hanstholm. «Atlantic Traveller» har kapasitet til 850 passasjerer, samt 45 trailere og 150 personbiler, eventuelt 300 personbiler. Det blir vurdert om rederiet eventuelt skal få nok et skip, for å øke frekvensen ytterligere mellom Sør- og Vestlandet og Danmark.

Utvider tilbudet fra Kristiansand
Master Ferries har det hurtiggående passasjerskipet «Master Cat» i trafikk mellom Kristiansand og Hanstholm i sommerhalvåret. «Master Cat» er blant de raskeste passasjerskipene i verden og bruker to timer på overfarten, som er vesentlig raskere enn konkurrentens skip. Sammenslåingen av rederiene vil medføre at MS «Atlantic Traveller» settes inn på denne strekningen deler av året, i tillegg til den ordinære ruten mellom Vestlandet og Danmark. «Master Cat» har kapasitet til 670 passasjerer, samt 190 personbiler og fire busser.
Fjord Line har en markedsandel på tre prosent av den samlete transporten av passasjerer mellom Norge og utlandet og Master Ferries har tilsvarende en markedsandel på fire prosent. Samlet omsetning i det sammenslåtte selskapet antas å bli ca 380 millioner kroner i 2008.
– Sammenslåingen og kapitaltilførselen gjør det mulig å hente synergier og legge grunnlag for lønnsom vekst i et voksende marked. Vi har forbindelsen mellom Danmark og Vestlandet og Sørlandet som primært satsingsområde, og har klare ambisjoner om å øke vår markedsandel, sier administrerende direktør Ingvald Fardal. Han fremholder at Color Lines beslutning om å innstille sin rute mellom Vestlandet og Danmark styrker mulighetene for god lønnsomhet i trafikken mellom vestlandsbyene og Kristiansand og Hanstholm.

Ingen oppsigelser
Fjord Line har totalt ca. 170 ansatte, hvorav ca 50 i landorganisasjonene i Bergen, Egersund og Hanstholm. I Master Ferries er det 118 ansatte i sommersesongen og 28 ansatte vinterstid. Ingen ansatte blir sagt opp som følge av at rederiene går sammen, men bemanningen vil over tid bli tilpasset driftskonseptet for det sammenslåtte selskapet.
Styrene i de to selskapene har godkjent avtaleverket som ligger til grunn for sammenslåingen, og denne gjennomføres med virkning fra 1. januar 2008.
– Vi ser frem til å sette i gang arbeidet med å integrere de to virksomhetene og skape en slagkraftig enhet, sier Ingvald Fardal.

DEL