Fiskefartøy det neste?

Mange norske skipsverft funderer nok på hvor ordrene skal komme fra den nærmeste tiden. Sannsynligvis blir det større variasjon av fartøystyper enn det har vært de siste fire-fem årene.

Fiskefartøy det neste?

Mange norske skipsverft funderer nok på hvor ordrene skal komme fra den nærmeste tiden. Sannsynligvis blir det større variasjon av fartøystyper enn det har vært de siste fire-fem årene.

Fiskeribladetfiskaren kan fortelle at Ervik Havfiske legger planer for et autoline-fartøy med fabrikk,og for tiden arbeides det med finansieringen. Rederiet ser behovet for flåtefornyelse og tenker seg altså et fartøy utstyrt med fabrikk som kan ta vare på hele fangsten. Rederen uttaler til avisen at den planlagt båten kan sammenlignes størrelsesmessig med fabrikktrålere som ble bygget rundt 1990.

Ervik Havfiske har 12 moderne autolinebåter som tilsammen fanger rundt 11.000 tonn fisk årlig. Alt fiske skjer med krok og line som er en svært miljøvennlig driftsform. Halvparten av båtene fisker i norske farvann der rederiet har 12,8 torskekvoter og 14 hysekvoter. Resten opererer i utlandet blant annet i Russland, Færøyene og Sørishavet. Domstein eier 50% av Ervik Havfiske.

Positiv

Sunnmørsposten har snakket med konsernsjefen for Havyard Group som har tro på at markedet for nye fiskebåter vil ta seg opp, og mange spennende prosjekter er på gang. Forhåpentligvis vil dette etter hvert føre til nykontraheringer.

Ingen gassavgift

Med referanse til regjeringens forslag om innføring av CO2-avgift på gass fra 1. juli i år heter det seg i pressemelding fra Finansdepartementet datert 11. mai 2010:

“Fiske og fangst i nære og fjerne farvatn og veksthusverksemda får fritak for avgifta. Regjeringa tek òg sikte på at gass til bruk i innanriks skipsfart skal få fritak for avgifta så snart det er heilt avklart at eit slikt fritak er i samsvar med EØS-avtala.”

Avgjørelsen var vel ikke så vanskelig ettersom det visstnok ikke finnes fiskebåter med gassdrift i Norge.

DEL