«Finnmarken» skal erstatte «Nordstjernen»

«Finnmarken»
Hurtigruteskipet «Finnmarken» kommer i mai neste år tilbake til Norge, etter å ha vært leiet ut som hotellskip til oljeindustrien i Australia i noen år. Skipet vil erstatte veteranskipet «Nordstjernen», som da tas ut av trafikk for godt. Hva som skal skje med 55 år gamle «Nordstjernen» er ennå ikke bestemt.

«Finnmarken« vil avslutte engasjementet sitt på Gorgon-feltet utenfor Australia 30. oktober. Skipet har ligget oppankret som hotellskip for bygningsarbeidere utenfor Barrow Island, hvor Chevron bygger en LNG prosesseringsterminal. I november vil skipet gå til verksted i Singapore, hvor det skal tilbakeføres til hurtigrutestandard. Samtidig skal det gjennomgå 10 års klasse. Verftsarbeidene (minus klassingen) og turen tilbake til Norge skal betales av befrakterne.


«Nordstjernen». Foto: Øystein Rysst

Når «Finnmarken» er tilbake i Norge vil den totale kapasiteten til Hurtigruten ASA øke med 10 prosent. Men samtidig mister selskapet det beste inntektskilden sin. På dette tidspunkt er imidlertid den nye avtalen med staten trådt i kraft, og den gir som kjent Hurtigruten ASA et mye bedre inntektsgrunnlag enn den nåværende.

DEL