Finanskostnader ødela plussregnskap

Seatrans-gruppen i Bergen sitt skipseiende selskap, Euro Trans Skips AS , fikk på konsernbasis et driftsresultat for 2014 på pluss 35 millioner kroner. Som følge av høye finanskostnader endte det hele opp med et årsresultat på minus bortimot 38 millioner kroner. For 2013 var resultatet pluss vel 32 på driften og minus 20,4 i årsresultat. De høye finanskostnadene i fjor skyldes delvis nedskrivning av et lån fra et annet selskap i gruppen.
Konsernets brutto fraktinntekter ble i fjor 474,4 millioner kroner, mot 438,7 millioner året før. Sum driftsinntekter etter reiseavhengige kostnader ble 357,9 millioner kroner, mot 330,4 året før.
Dessuten hadde konsernet gevinst ved salg av skip på 13,4 millioner i fjor og 35,3 millioner i 2013.
Total gjeld i Euro Trans Skips AS var ved årsskiftet på konsernbasis 556,3 millioner kroner, inkludert et aksjonærlån på 60 millioner. Investorene bak Seatrans-gruppen er rederfamiliene Johan Gustav Hvide , Lars Helge Kyrkjebø og Tom Kjøde. De sitter alle i styret med Hvide som daglig leder. Styreformann er forretningsmannen og tidligere Reksten-direktør Leif Holst. I tillegg sitter tidligere konsernsjef i TTS-gruppen, Johannes D. Neteland i styret. Det gjør også Jørn Lem Brunvall.
Euro Trans Skips AS eier og driver en omfattende flåte innen sjøtransport av kjemikalier og syrer, seismikkskip og skip i linjefart mellom Norge/UK og Kontinentet. /(Sea Cargo).

DEL