Finansieringsplanen godkjent, sale-and-leaseback for «Normand Maximus»

"Nordmand Maximus" Foto: Harald Valderhaug

Solstad Offshore ASA sine bankforbindelser godkjenner finansieringsplan. Samtidig aksepteres en sale-and-leasebackavtale for nybygget «Normand Maximus». Det opplyses også at vilkårene for tegning av nye aksjer og konvertibelt lån per 31. august 2016 er oppfylt.

I en børsmelding offentliggjort i dag heter det «som det fremgår av børsmelding 13. juli 2016 vedrørende avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskapet er det en betingelse for gjennomføringen av generalforsamlingens beslutninger om kapitalforhøyelse og rettet emisjon, samt opptak av konvertibelt lån, at Finansieringsplanen er endelig godkjent av Selskapets bankforbindelser og obligasjonseiere, og at det er inngått en sale-and-leasebackavtale for skipet «Normand  Maximus», alt på vilkår tilfredsstillende for Aker Capital AS.

Selskapet er fornøyd med å kunne informere om at Finansieringsplanen nå er godkjent av Selskapets  bankforbindelser på vilkår tilfredsstillende for Aker Capital AS. Selskapet er også fornøyd med å kunne bekrefte at det er inngått en sale-and-leasebackavtale for skipet Normand Maximus på vilkår tilfredsstillende for Aker Capital AS. Obligasjonseierne i Selskapets obligasjonslån SOFF04 ga sin støtte til Finansieringsplanen 6. juli 2016. Det vises til egen børsmelding vedrørende dette av samme dato.

Følgelig er samtlige vilkår for gjennomføringen av kapitalforhøyelsen og opptaket av det konvertible  lånet, tegnet 31. august 2016, oppfylt. I tråd med dette vil beslutningene nå gjennomføres. Selskapet vil  gi separat melding når kapitalforhøyelsen og opptaket av det konvertible lånet er registrert i  Foretaksregisteret.   Det vises til børsmelding av 31. august 2016 for angivelse av det antall aksjer og rettigheter til  aksjer Aker Capital AS og Solstadfamiliens selskaper (som definert i børsmeldingen) vil inneha etter at kapitalforhøyelsen og låneopptaket er registrert, og hvilken andel av stemmene og kapitalen dette vil utgjøre.»