Ferd har nå vel 38 prosent i Fjord Line

Avgang Skolten en vakker sommerdag for noen år siden. I dag er det Nøstekaien hvor Fjord Line legger til i Bergen. Foto: Asle Strønen

Johan H. Andresen-familiens investeringsselskap Ferd AS i Oslo  har nå nådd opp i 38,22 prosent eierandel i det Egersund-baserte fergerederiet Fjord Line AS.

Det var etter en kapitalforhøyelse for kort tid siden Ferd kom inn som aksjonær. Selskapet tegnet ny aksjekapital på 200 millioner kroner. Samtidig gikk Ferd ut med tilbud til de øvrige aksjonærene, unntatt Frode Teigens Kontrari AS og Kontrazi AS . Gjennom dette tilbudet har Ferd AS sikret seg ytterligere 30.915.683 aksjer og har altså økt fra 21.56 prosent til 38.22 prosent. Teiges to selskaper har fått utvannet sin eierandel til totalt 57,86 prosent av aksjene etter Ferds inntreden.

Tilbudskursen var fem kroner pr. aksje, samme kurs som Ferd gikk inn med da de tegnet 200 millioner kroner. Styreleder i Fjord Line, advokat Peter Frølich, fra Bergen sa seg tilfreds med tilbudskursen da budet ble fremmet og begrunnet det med begrenset likviditet i aksjen.

Ferd AS sin begrunnelse for å investere i Fjord Line er en underliggende tro på bransjen generelt og spesielt på Fjord Line. Ferd peker på at de tekniske oppstartsproblemene knyttet til skipene synes å være løst og selskapet har oppnådd enighet og forlik i flere tvister. Ferd har også et godt inntrykk av ledelsen og tror selskapet har gode forutsetninger for å fortsette veksten fremover.

Fjord Line har slitt med likviditetsproblemer på grunn av negativ resultatutvikling i den nye linjen mellom Sandefjord og Strømstad. Rederiet har hatt store engangsutgifter til advokater på grunn av en bitter strid med Color Line AS om avgangstidene. Denne er nå løst og nye seilingstider er innført. I tillegg er selskapet kraftig rammet av valutaeffekter på grunn av svak kronekurs. Mesteparten av selskapets gjeld er i euro. Hittil i 2015 har Fjord Line hatt betydelige volumsøkninger på samtlige linjer, og ser dessuten effekten av kostnadskuttprogrammet som ble besluttet iverksatt i fjor.

Fjord Line AS har omkring 600 ansatte, hvorav 170 i landorganisasjonene i Bergen, Stavanger, Egersund. Langesund, Kristiansand og Strømstad, og 430 sjøansatte på helårsbasis. I sommersesongen øker bemanningen med anslagsvis 150 medarbeidere.  Samtlige fire ferger seiler under dansk flagg. Fergene trafikkerer strekningene Bergen/Stavanger-Hirtshals på helårsbasis, Kristiansand-Hirtshals i sommersesongen, og Langesund-Hirtshals og Sandefjord-Strømstad på helårsbasis.