Fem Farstad skip i opplag – 100 ansatte permitteres

Farstad sitt nybyggingsprogram består i dag av ett subsea fartøy som vil bli levert i løpet av fjerde kvartal 2016. Nybygget som skal leveres i 2016 er et IMR fartøy av VARD 3 17 design. Dette skipet er utviklet og designet i tett samarbeid med Technip for å støtte IMR aktiviteter med krankapasiteter opptil 150 tonn.

Offshorerederiet Farstad Shipping ASA i Ålesund planlegger å legge fem av sine skip i opplag, to plattformforsyningsskip og tre ankerhåndteringsbåter. Rederiet tar sikte på å legge opp skipene i Norge. Det betyr at rundt 100 personer, flest norske, permitteres, skriver rederiet i en børsmelding.

Adm.dir. Karl-Johan Bakken i Ålesundsrederiet begrunner beslutningen med det vedvarende elendige markedet for forsyningsskip. – Å legge skip i opplag og permittere mannskapene er en smertefull operasjon, spesielt for dem av våre mannskaper som blir personlig berørt. Det er dypt beklagelig, men dessverre helt nødvendig i dagens vanskelige markedssituasjon, sier Bakken.

Med de fem skip skipene som nå legges opp, vil rederiet har ni enheter i opplagsbøyene. Fra før av ligger det to opplagt i Asia og to i Norge. Bakken understreker at Farstad nå har full fokus på å skaffe nye kontrakter og å sikre de ansatte fortsatt arbeid.

– Selv om det ser mørkt ut nå, vet vi at det kommer bedre tider. Vi har vært gjennom stormer tidligere også. Mitt hovedmål er at rederiet kommer styrket ut av nedgangsperioden og igjen kan se våre dyktige mannskaper og avanserte skip i full virksomhet, sier Bakken.

Farstad Shipping ASA har i dag en offshoreflåte på 62 skip, hvorav 31 AHTS, 25 PSV, seks subseaskip, samt et subseaskip under bygging. Ifølge oversikter fra Westshore Shipbrokers AS i Kristiansand ligger det pr. 2. oktober 2015 totalt 14 AHTS, 46 PSV og tre MPSV opplagt i Nordsjøområdet. I norske havner ligger det 81 fraktsøkende fartøyer for ordre, av dette er 24 ATHS (hvorav 22 i Bergen), 31 PSV (hvorav 13 i Bergen), 16 stand-by (hvorav 11 i Bergen) og 10 slepebåter (ingen i Bergen).