Faste kontrakter for hele PSV-flåten

"Havila Crusader", fra omtalen i Skipsrevyen 6/2010.

Det børsnoterte Fosnavåg-rederiet Havila Shipping ASA har inngått kontrakt med Premier Oil UK for PSV-skipet “Havila Crusader” på to år, med opsjon på 1 år i tillegg.

Med dette er alle Havila Shippings 14 PSV’er på fast kontrakt til langt inn i 2016. “Havila Crusader” er bygget i 2010 ved Hellesøy Verft. Skipet er 85 meter langt og har et dekksareal på 1005 kvadratmeter.

Adm.dir. Njål Sævik i Havila Shipping ASA er fornøyd med betingelsene de har oppnådd. – Vi har de siste årene lagt stor vekt på å skaffe gode, langsiktige kontrakter for vår flåte. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å få på plass denne kontrakten for vår eneste PSV som har gått i spotmarkedet. Med dette har vi alle våre PSV’er på kontrakt til langt inn i 2016. Det er betryggende, understreker Njål Sævik.

Med dagens kontrakt til “Havila Crusader” har selskapet klart å inngå 3 avtaler så langt i år i et knusktørt marked. Tidligere i 2015 har rederiet forlenget kontraktene for de to PSV’ene “Havila Borg” og “Havila Fortune”.

I 2014 tegnet rederiet nye kontrakter for 1,5 milliarder kroner. I 2013 satte selskapet rekord med 3 milliarder kroner i nye kontrakter. Det gjorde at Havila seilte inn i 2015 med en kontraktsdekning på 79 prosent, og 83 prosent hvis man tar med opsjoner. For 2016 er den 60 prosent, og 80 prosent hvis man tar med opsjoner.

Havila Shipping har levert gode tall de siste årene, men har særlig det siste halve året slitt med urealiserte valutta-tap, som har dratt ned regnskapstallene.