Farvel til sjøforklaringer

Sjøforklaringene etter Bourbon Dolphin-ulykken ble blant de siste åpne høringene, med en undersøkelseskommisjon på ad hoc-basis, etter en alvorlig sjøfartsulykke i Norge.
Om tre måneder endres rutinene ved undersøkelse av sjøulykker drastisk. Likevel er det ennå ikke helt klart hvordan organiseringen skal bli.

1. juli endres nemlig sjøloven drastisk.

Total omorganisering
Loven får et helt nytt kapittel 18, som ikke bare betyr slutten på sjøforklaringer og sjøfartsinspektører i dagens form. Også den faste kommisjonen for fiskeflåten, og undersøkelseskommisjoner på ad hoc-basis forsvinner.

Isteden opprettes en fast, uavhengig seksjon for undersøkelse av sjøulykker i Statens havarikommisjon for transport (SHT).

De fire sjøfartsinspektørene får tilbud om jobb enten i Sjøfartsdirektoratet eller hos politiet, som fra 1. juli skal ta seg av skyldspørsmålet ved sjøulykker.

Offentlighetens ulemper
Seksjonssjef for sjøfart i SHT, William J. Bertheussen, tror slutten på ad hoc-kommisjoner og sjøforklaringer vil bety starten på økt sikkerhetsfokus til sjøs.

– Ad hoc-kommisjonene har blitt nedsatt først etter at store sjøulykker har skjedd, og blitt underlagt et mandat hvor de både skal finne årsaksfaktorer og fordele skyld og ansvar. Det medfører en rolleblanding som har vist seg å skape utfordringer for sikkerhetsundersøkelsene, sier Bertheussen, og fortsetter:

– Sjøforklaringene har vært rettslige vitneavhør i full offentlighet, med forsikringsselskap, redere og presse tilstede. Når det da er snakk om store pengebeløp, og det du sier kan få praktiske, økonomiske og strafferettslige konsekvenser, blir gjerne folk litt tilbakeholdne i sine forklaringer. Det har ført til at man gjerne ikke kommer til bunns i årsaksforholdene og finner svar gode nok. Dette gjelder spesielt i store og kompliserte ulykker.

Kilde:tu.no

DEL