Farstad Shipping inngår samarbeid med Metizoft AS

Far Sapphire
Far Sapphire

Farstad Shipping og Metizoft AS har signert rammeavtale på kvalitetssikring av Green Passport/Inventory of Hazardous Materials (GP/IHM).

Fartøy med «Green Passport» dokumentasjon skal etter kravene til IMO Guidelines – Ship Recycling; MEPC 197(62) vedlikeholdes til en hver tid og gjenspeile det faktiske seilende skipet. Flere og flere redere ser nødvendigheten av å etterleve de skjerpede kravene, sier Salgssjef Frank Eilertsen.

«Denne avtalen er en av flere konsekvenser av Farstad Shipping sitt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid, som for øvrig legges til grunn for systemløsninger på selskapets fartøy.

Avtalen omfatter i utgangspunktet 21 fartøy i operasjon og kommende nybygg som vil bli underlagt kontinuerlig kvalitetssikring av «Green Passport» dokumentasjon hos Metizoft», sier COO Hans Erik Sæther .

Samarbeidet ble innledet gjennom et pilot prosjekt for Far Sapphire, der Metizoft fikk demonstrert at de har kompetansen det trengs for å vedlikeholde denne type dokumentasjon.

Gjennom avtalen med Metizoft blir GP/IHM dokumentasjonen vedlikeholdt etter gjeldende regelverk, og Metizoft bidrar til å sørge for at vi etterlever oppdaterte krav til enhver tid», sier Sæther.

Norge ratifiserte Hong Kong konvensjonen som tar for seg krav til GP/IHM i fjor sommer og det er redernes ansvar å etterfølge disse kravene.

«Vi er svært fornøyd med å være en samarbeidspartner innen miljø for Farstad Shipping. De ønsker å opprettholde fokus på miljøet med sin flåte. Samarbeidet viser at Farstad Shipping er strategiske i sine valg med tanke på de fremtidige kravene som har vært og nå er et faktum» sier Eilertsen.

Endringer i markedet, tidligere enn antatt – «Mye har skjedd på kort tid, kravet som i fremtiden vil omfatte samtlige av verdens seilende fartøy over 500 dødvekts tonn inntrer tidligere enn antatt. EU vedtok å innføre kravet med noen justeringer basert på IMO – Hong Kong konvensjonen, den 30. desember 2013. Dette betyr i praksis at vedlikeholdet av dokumentasjonen blir innskjerpet og det vil derfor være svært viktig for rederne å ha kontroll på dette», forteller Eilertsen.

Metizoft har 7 års bransjeerfaring innenfor Ship Recycling og har levert prosjekt dokumentasjon til ca 550 nybygg internasjonalt og samarbeider med kjente verft og redere. «-Det er fortsatt mange rederier som ikke helt vet hvordan de skal håndtere dette, men det er ingen grunn til undring lenger. Vi har bevist for flere store aktører i bransjen at vi kan håndtere dette. Vi ønsker å møte kravene på vegne av rederne,» fastslår Eilertsen.