Farstad reduserer landstaben i Australia

Farstad Shipping legger ned landkontoret i Melbourne. Foto: Farstad Shipping

Farstad Shipping samler sine australske oljeservice-aktiviteter i Perth og legger ned landkontoret i Melbourne. Dermed ryker omlag 35 jobber.

Bakgrunnen for endringene er den krevende markedssituasjonen med lav oljepris og påfølgende kraftig reduksjon i offshore-aktivitet

Perth vil dermed være basen for både Farstads hovedkontor i Australia, operasjonssenter, samt Farstad Shippings trenings- og offshore-simulatorsenter. Den australske landorganisasjonen reduseres fra 65 til rundt 30 ansatte.

– Farstad Shipping har tatt del i utviklingen av olje og gass aktiviteten i Australia siden 1990-tallet, og blitt et av de ledende selskapene innen oljeservice i regionen. For å sikre denne posisjonen også i fremtiden, flytter vi nå all aktivitet til Perth slik at dette blir vårt nye hovedsenter i Australia, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping i en pressemelding.

Bakken legger til: – Det er tungt å måtte gå til oppsigelser, men dette er et resultat av nødvendig kapasitetstilpassing.

DEL