“Far Searcher” – åpent skip i Bergen

Fint besøk i byen mellom de syv fjell.
Farstad Shipping har mer enn 30 års erfaring med operering av offshore-fartøyer, og det har hele denne tiden foregått en kontinuerlig utvikling av disse skipene. Mye av denne erfaringen, sammen med rederiets og operatørenes visjoner og ønsker, er formidlet til Rolls-Royce Marine AS. Resultatet ble blant annet Rolls-Royce design UT 751 E og foreløpig sist leverte skip i den serien, "Far Searcher", var nylig i Bergen – og Skipsrevyen var invitert ombord på "åpent skip".

Farstad Shipping er en ledende aktør innen offshore-sektoren. Blant annet er det investert et betydelig millionbeløp for å redusere dieselforbruket, og dermed også utslippene av CO2 .
Dieselforbruket, og utslippene, er redusert med bortimot 50 prosent i forhold til tradisjonelle løsninger. NOx-utslippene blir ytterligere redusert ved bruk av katalysatorer og urea. Dette viser at rederiet tar miljøvern på alvor. At også arbeidsmiljøet tas på alvor, viser investeringene som er gjort i blant annet ABCS (Automatic Bulk Hose Connection System) og ASFA (Automatic Sea Fastening Arrangement). Dekket på en stampende og slingrende PSV er en av de farligste arbeidsplasser som finnes og det er viktig, og riktig, å redusere det manuelle arbeidet der mest mulig. Begge kapteinene vi snakket med fremhevet disse systemene, som de var svært fornøyd med.

Svært fornøyde var de også med sin egen arbeidsplass, broen, der de sitter som "konger på haugen" i behagelige stoler og styrer det aller meste med fingertuppene, og har all informasjon på skjermene foran seg. På denne skipsserien er "slingretankene" flyttet noe høyere opp enn de har vært tidligere og begge skipperne hadde tro på fredelige arbeidsforhold på broen, også i ruskete vær. Broen ligger vel 16 meter over havflaten og det er en fantastisk 360 graders panoramautsikt fra kontrollpultene. Dette er nok helt nødvendig, for disse skipene opererer med svært små marginer og under tildels ekstreme forhold der en liten uoppmerksomhet kan gi fatale følger.
Maskinistene har sin "overvåkingsentral" noen dekk lavere, og selv om skipet er bygget og godkjent for ubemannet maskinrom kreves det bemannet maskinkontrollrom når skipet er innenfor en avstand av 500 meter fra plattformene. På skjermene i kontrollrommet kan maskinister og elektriker overvåke det meste av det som summer og går ombord, og vi kan forsikre at det er ikke småtterier de må holde kontroll med.

Skipsrevyens utsendte tok også en runde gjennom messer og dagrom, som var lyse og trivelige, og fikk en liten prat med det som mange regner som den viktigste personen ombord, stuerten. God mat og pleie er utrolig viktig for miljøet ombord, og kan nesten ikke overvurderes som trivselsfaktor.

Avansert Hemos-system
Og så over til noe som kanskje er spennende for de maskininteresserte, men som etter hvert også vil være interessant for de økonomisk ansvarlige i rederiene.
Jeg fikk høre om Hemos. Før jeg går videre, vil jeg gjøre oppmerksom på at dette var en muntlig orientering, under åpent skip, med noe "bakgrunnstøy" fra andre gjester m.m., så det er rom for misforståelser, men ikke så svært mye, vil jeg tro.

Hemos er et samarbeidsprosjekt mellom Farstad og Rolls-Royce, og går ut på at det er montert et stort antall sensorer i motorer/fremdriftsmaskineri. Disse sensorene måler trykk/temperatur/vibrasjoner på en rekke erfaringsmessig kritiske målepunkt. I tillegg overvåkes oljen for eventuelt innhold av uønskede elementer.Her er vi inne i siste, for ikke å si kommende motorgenerasjoners vedlikehold, der man ser muligheter for store økonomiske gevinster. Rederiet kan i langt større grad enn tidligere planlegge nødvendig oppgradering/vedlikehold, og man kan i en viss utstrekning "glemme" utskiftinger som tidligere har vært gjort rutinemessig etter X antall driftstimer. For å bruke en litt sliten floskel, så har man flyttet fokus fra"tro og håp" til eksakt kunnskap.

Da det her er snakk om tildels betydelige datamengder som skal overføres fra “Far Searcher” til Rolls-Royce, skal det etableres en egen GSM linje for dette. Dette er en spennende utvikling, som Skipsrevyen er svært interressert i å følge fremover. Jeg ser heller ikke bort fra at dette kan være spennende stoff for andre motorprodusenter!
Skipsrevyen takker sine hjelpsomme guider, kapteinene Tor Atle Gjerde og Kjell Arne Sætre, og maskinsjefen, Terje Sunde, og vi ønsker skip og rederi lykke til.


Geir Hesjedal
DEL