Får garantier for byggeprogram

Illustrasjonsfoto: Siem Swordfish
GIEK trer inn og garanterer for lån gitt av Eksportfinans til Siem Offshore.

Siem Offshore opplyser at Garanti-instituttet for eksportkreditt og en kommersiell bank stiller garantier for finansiering av byggeprogrammet som omfatter 12 fartøyer.

I første omgang søker selskapet garantier for tre fartøy som skal leveres i løpet av første halvdel av 2009.

Opprinnelig stilte Eksportfinans garantier for hele byggeprogrammet på 12 fartøyer som skal leveres i 2009 og 2010. Garantien ble gitt i forkant av at selskapet bestilte alle skipene og gjelder gjeldsfinansiering for 80 prosent av hele prosjektkostnaden for hvert av fartøyene.

Nå overtar Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) denne garantien, og sammen med en kommersiell bank stiller de garantier for 60 prosent av prosjektkostnadene for hvert fartøy og støtter dermed gjeldsfinansieringen over 12 år.

Siem Offshore vil i god tid søke for garantier for de resterende ni fartøyene som skal leveres i løpet av andre halvdel av 2009 og hele 2010.

Kilde:NA24.no

DEL