Færre ansatte – færre skip

Bildet viser “Seven Waves”. Foto: IHC Merwede.

Subsea 7 S.A. annonserte det de kaller “cost reduction programme”.

Selskapet ser for seg en reduksjon i den globale arbeidsstyrken på ca. 2.500 personer innen begynnelsen av 2016, – ned fra 13.000 ved slutten av 2014.

Konsultasjoner med de ansatte har startet i Norge og UK.

Selskapets flåte skal reduseres med opp til 11 skip. Dette skjer både ved at avtaler for innbefraktede skip ikke blir fornyet, og at skip blir solgt eller lagt i opplag. Tidsrammen for gjennomføringen er cirka 12 måneder.

Ved slutten av 2014 bestod flåten av 39 enheter med ytterligere fem under bygging.

DEL