Få fullt utbytte av NOx-ombygging av IMO-motorer – søk innen 31.12. 2008

Illustrasjonsfoto
Søk om støtte til NOx- ombygging innen 31.12 2008, og få inntil 90 prosent støtte til investeringen (se utfyllende satser under). Pon Power er leverandør av Caterpillar og tilbyr nå lav-NOx ombygginger av Cat 3600-motorer. Disse tilbudene er grunnlaget for søknader om støtte i NOx-fondet.

NOx-fondet bidrar økonomisk ved NOx-reduserende tiltak og vil støtte denne type ombygging av motorer. Lav-NOx-ombyggingen gjelder Cat 3600-motorer produsert før år 2000 og som ikke tilfredsstiller IMOs NOx-kurve. Søknader sendt innen 31.12 2008 kan gi inntil 90 prosent dekning av kostnader i forbindelse med ombyggingen.

– Det dreier seg først og fremst om CAT 3600-familien, sier ettermarkedsselger Sverre Dahle i Pon Power Norge. Her kan vi tilby en ombygging av de gamle motorene fra før år 2000. Det vi kan tilby er en komplett ombyggingspakke, der vi skifter/endrer fire sentrale komponentgrupper. Dette er turboladere, elektronisk styrt injektorer, etterkjøler og også kamaksler i enkelte tilfeller, forklarer han.

– Ombyggingen vil gi en NOx-reduksjon på opp mot 50 prosent, uten signifikant endring i dieselforbruk eller ytelse, understreker Dahle.

Sverre_Dahle_274196184.jpgSlik fungerer støttesatsene:
• Søknader sendt inn før 31/12-08 og som gjennomføres innen 31/3-2009 kan få opp til 90 prosent støtte.
• Søknader sendt inn før 31/12-08 og som gjennomføres etter 31/3-2009 kan få opp til 80 prosent støtte
• Tiltak gjennomført fra 12. mai 2006 til 31.12. 2007 kan få støtte med tilbakevirkende kraft, med inntil 80 prosent, selv om NOx-fondet ikke eksisterte da.

Ombyggingen tar ca. 10-14 dager med fulltidsarbeid. Det optimale er å kombinere ombyggingen med en større overhaling av motoren slik at liggetiden reduseres totalt sett.

Cat 3612 bygget om på M/Tr. «Ramoen»
Pon Power gjennomførte i september en komplett ombygging av hovedmotoren, type Cat 3612, på fiskefartøyet M/Tr. «Ramoen». Det ble foretatt NOx-målinger både før og etter ombyggingen. Målingene viste en NOx-reduksjon på 45 prosent ved 75 prosent last.

– Hovedmotoren på vår fabrikktråler "Ramoen", en Caterpillar 3612 med 900 rpm, ble i september 2008 ombygd med formål om å redusere utslipp av nitrøse gasser (NOx). Ombyggingen var særdeles vellykket. Ikke bare ble utslipp av NOx redusert mer enn forventet, i overkant av 45 prosent, men eksostemperaturer ved full ytelse er i gjennomsnitt blitt redusert med 50 – 60 grader C, og motoren har fått en jevnere gange og bedre regulering ved lastendring. Vi venter også å se resultat av et redusert spesifikt brennoljeforbruk, sier skipets eier Atle Vartdal.

DEL