Færre rigger i Nordsjøen / flere i Latin-Amerika

Baker Hughes utgir månedlige tellinger over rigger i arbeid, både på land og offshore. For å telle med som aktiv må riggen ha arbeidet minst 15 dager i løpet av en måned.

Offshore delen viser at det i Europa var 47 rigger i arbeid i april 2008 mot 63 samme måned 2007. I Nordsjøen var det 42 rigger i virksomhet mot 61 i april i fjor. 19 av disse var på norsk side – ned fra 23 i samme måned i 2007 – og 17 på U.K. sektor mot 32 i april i fjor.
I Midt-Østen var det flere rigger i virksomhet offshore i april i år med 35 mot 28 i fjor.
For Latin Amerika oppgir Baker Hughes at det var 86 rigger aktive, hvilket er 20 mer enn samme måned året før. Både Brasil og Mexico har økt aktiviteten med 26 rigger i arbeid i Brasil (20 i fjor) og 37 i Mexico offshore (27 i fjor).
Antall rigger offshore Afrika økte også fra 11 til 18 rigger i april 2008.
Asia Pacific viste imidlertid nedgang til 111 rigger i april mot 126 april i fjor.
Totalen for offshore rigger internasjonalt er ifølge Baker Hughes på 297 mot 294 i april i fjor.

DEL