Ett skritt nærmere verdens første hydrogen-hurtigbåt

Illustrasjonsbilde NCE

Verdens første hydrogendrevne hurtigbåt er ett skritt nærmere en realisering etter at Trøndelag Fylkeskommune før nyttår utlyste en utviklingskontrakt for en nullutslipps hurtigbåt.

Anbudet som ble lyst ut 287. desember representerer startskuddet for utviklingen av fremtidens grønne hurtigbåter. Gjennom utviklingskontrakten skal det gjennomføres en konkurranse om idé og løsning for fremtidens nullutslipps hurtigbåt, som skal dekke fylkeskommunens sitt tjenestebehov.

– Løsningen på dette er det opp til industriaktørene å finne, heter det i anbudet.

Anbudsfristen er satt til 12. februar klokken 12.00

Du kan lese mer om saken her

DEL