Et hardt år – men fremtiden kommer

Leder av Bergens Rederiforening, Øystein Meland. Foto:Morten Halvorsen/Skipsrevyen
Når leder av Bergens Rederiforening, Øystein Meland, oppsummerer det siste året for bergensrederiene, kan han ikke tegne et spesielt positivt bilde av situasjonen. Selv om der finnes lyspunkter, har det for flere rederier vært et år med svært dårlige økonomiske resultater.

I sin oppsummering av det foregående året og de største utfordringene for bergensrederiene fremover, vektlegger Meland spesielt to aspekter. Først og fremst betegner han markedene som svært vanskelige. Blant annet har det innenfor bulk- og tankfrakt vært svært pressede marginer, og for noen rederier har det vært krevende nok å overleve. Men på den andre siden finnes det positive signaler. For eksempel forklarer han at både Grieg Shipping, Odfjell og Jo Tankers har gjennomført nykontraheringer. Offshorerederiene mener han også har kommet noen lunde greit ut av det.
Det andre punktet Meland trekker frem som en av de største utfordringene for bergensrederiene, og for så vidt alle andre, er piratvirksomheten utenfor Somalia. Han mener norske myndigheter har vært altfor passive i bekjempelsen av trusselen, som fortsetter å skape store vanskeligheter for fartøyene som seiler i området. Han forklarer at 20 skip og omtrent 400 sjømenn for tiden blir holdt gissel utenfor Somalia, og det vil bare være et tidsspørsmål før nordmenn blir tatt til fange. Myndighetenes avventende holdning har, i følge Meland, ført til at flere rederier har følt seg presset til å vurdere profesjonell bevæpning av fartøyene.

Tenker på fremtiden
I nedgangsperioder er det viktig og ikke glemme langtidsperspektivet. I flere år har kompetanseheving og rekruttering vært sentrale satsingsfelt i Bergens Rederiforening. I denne satsingen blir det tenkt langsiktig, svært langsiktig. Gjennom å støtte vitensenteret VilVite i Bergen, blir det tatt sikte på å inspirere barn og unge til et virke innenfor teknologi og shipping. Men de mest direkte tiltakene for kompetanse og rekruttering blir likevel rettet mot utdanningsinstitusjonene, spesielt på høyere nivå.
Bergens Rederiforening er, i følge Meland, også involvert i mulig opprettelse av et professorat ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Fokuset skal da være det som rederiene er best på i regionen, nemlig drift og operasjon av skip, samt skipsfartsøkonomi og strategi. Et slikt professorat tror han vil være mulig å få til i løpet av høsten.
Tidligere har det også vært gjennomført maritime traineeprogrammer, men grunnet den dårlige økonomien blant rederiene, har dette inntil videre blitt lagt på is.