Erling Haug A/S har sikret seg en betydelig ordre på ståltau og ankerhåndteringsutstyr

Lossing av ståltau ved selskapets lager
Den maritime utstyrsleverandøren Erling Haug A/S har sikret seg en betydelig ordre på ståltau og ankerhåndteringsutstyr.
Det er Kleven Verft A/S i Ulsteinvik som har plassert bestillingen på ståltau for ankerhåndtering og sleping samt diverse ankerhåndteringsutstyr til hele 12 AHTS fartøyer som er under bygging for Siem Offshore A/S.

Erling Haug A/S opplyser at dette i industrisammenheng er en meget betydelig ordre for denne type utstyr, og kontraktssummen vil beløpe seg til i overkant av NOK 50 mill. Erling Haug A/S har i de senere år satset meget målbevisst på å bygge opp en god produktportefølje av ankerhåndteringsutstyr, og regner seg i dag som en av de ledende på dette markedet. Leveringen vil i all hovedsak skje i 2009.

Erling Haug A/S med søsterselskapet Haug Offshore Services A/S fikk i 2007 en omsetning på om lag NOK 250 mill. Selskapene er en del av Certex Norge A/S.

DEL