ERFA: Faglig og sosialt høydepunkt

Heder og verdighet: Mangeårlig styreleder og styremedlem Roger Kristensen (til v.) ble tildelt ERFA Award. Det var adm.dir. Erlend Prytz som stod for overrekkelsen av diplom og merke. Foto: Asle Strønen

M/S «Crown Seaways» en route København: Helt siden 1972 har ERFAringskonferansen vært det årlige høydepunkt for norske maritime utstyrsleverandører. 2017 var ikke noe unntak, og også i år gikk hedersbevisningen ERFA Award til en velfortjent mottaker.

Det var mangeårig styreleder og styremedlem i Norske Maritime Eksportører, adm.dir. Roger Kristensen, Restech Norway AS, som ble tildelt ERFA Award for 2017 – høyst velfortjent og til stormende jubel på ERFAs festmiddag om bord i DFDS «Crown Seaways».

Bildekavalkaden under viser til fulle at ERFA er et viktig sosialt arrangement for næringen. Men også faglig sett har ERFA stor betydning for nødvendig oppdatering på aktuell politikk, markedstrender og ny teknologi.

Introduksjonen til årets storsamling for NME medlemmene ble gjort av adm.dir. Erlend Prytz med Frode Stang som konferansier. Den offisielle åpning av konferansen var det imidlertid statssekretær Roy Angelvik (FrP) i Nærings- og Fiskeridepartementet som stod for. Med bakgrunn fra havbruksnæringen var han tydelig på hvilken betydning fiskeriene har hatt for det teknologiske nivået innen offshore-sektoren og at det nå var denne kompetansen som ble videreført inn i havbruksnæringens nye tidsalder.

Skapte engasjement: Fra v. Frode Stang, Erlend Prytz, Roy Angvik og Jakub Walenkiewicz.
Skapte engasjement: Fra v. Frode Stang, Erlend Prytz, Roy Angvik og Jakub Walenkiewicz.

Med mer enn 170 offshore-skip i opplag og en reduksjon i ordreinngangen til verftene på vel 30 prosent, er situasjonen innen maritim sektor vanskelig. – Vi ser at viljen til omstilling er stor og regjeringen er aktiv med å legge til rette for økt konkurransekraft, fortalte statssekretær Angvik.

– Skiftet fra offshore til havbruk kom raskt, og det gir næringen store muligheter, fortsatte han. – Og vi er helt avhengig av ny teknologi dersom havbruksnæringen skal klare å møte de areal- og miljøutfordringer den står overfor.

Roy Angvik var også tydelig på at regjerningen legger opp til gode politiske prosesser og viste til de muligheter som ligger i et fornyet og konstruktivt handelssamarbeid med Kina. På Arctic Frontiers konferansen i Tromsø samme dag poengterte statsminister Erna Solberg at bærekraftig bruk av havressursene er selve grunnlaget for den norske velferdsmodellen. Denne konferansen var også en viktig arena for å videreutvikle sjømatsamarbeidet med det store kinesiske markedet.

Verftssituasjonen generelt

Verftssituasjonen generelt var tema for Kjersti Kleven sitt foredrag på ERFA 2017. Hun innledet med å slå fast at vi er alle direkte eller indirekte avhengig av finanssektoren. – Omstilling handler også om maritim industri sitt selvbilde, mente hun. – Ønsker vi å være en del av den norske olje&gass sektoren, spurte hun, – eller er vi forvaltere av internasjonal konkurransedyktig maritim kompetanse i verdensklasse? Kjersti Kleven poengterte også overfor forsamlingen at mens alle snakker om omstilling, så har verftene allerede gjort dette på to år.

Mark Fuhrmann, CEO Blue-C, talte til en lydhør forsamling av ERFA delegater da han snakket om hvordan man kan bruke media «to boost your business». – Nye sosiale arenaer for kommunikasjon og beviste strategier er nødvendig for å trenge gjennom i det internasjonale mediebildet, sa han og viste til konkrete suksesshistorier.

ERFA delegatene fikk også servert situasjonsrapporter fra Myanmar, Singapore og USA fra Innovasjon Norge. Øvrige foredragsholdere var fra Norges Rederiforbund, Nor-Shipping, Jotun og miljøorganisasjonen Zero. Som et lødig innslag «i omstillingens tid» ble Sven Utsi, i sin tid omtalt som Norges farligste mann, trukket frem som «a success story» – ikke like populært hos alle, registrerte denne skribent.

DEL