Enova deler ut 118 millioner til landstrømprosjekter

Normand Ranger, Normand Prosper og KL Saltfjord som perler på en snor koblet til landstrømmen på Skolten. Foto: Even Husby/BOH

Enova deler ut 118 millioner kroner til 20 prosjekter i sin tredje utdelingsrunde til landstrømprosjekter, deriblant tidenes største som fikk 25 millioner.  Det melder statsforetaket i en pressemelding. 

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og landstrøm er en viktig del av den omstillingen maritim næring må gjennom. Hele 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger helt i ro ved kai, så landstrøm kan kutte store utslipp. Det bygger dessuten opp under batterirevolusjonen til sjøs, hvor anlegg på land med tiden også vil lade skipene, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i meldingen

Båtsfjord Havn fikk hele 25 millioner til sitt prosjekt, og er dermed det største prosjektet Enova har støttet så langt.

Blant havnene som har fått tilskudd er Bergen Havn, hvor landstrømpunkter på tre ulike steder får i overkant av fem millioner hver. Bergen har fra tidligere tre landstrømpunkter for offshore-fartøy ved Skolten og et landstrømanlegg for Hurtigruten på vei opp på Nøstet.

Les også: Ingen tro på landstrøm 

Hurtigrutekaiene i Trondheim har også fått tilsagn, samt kai 7 (som brukes av Hurtigruten) og 8 i Tromsø og Skansekaia, som blant annet benyttes av Hurtigruten, i Ålesund.

Disse fikk landstrøm-midler:

Bergen og Omegn Havnevesen Festningskaien, Bergen 5 600 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Dokken, Bergen 5 500 000 kr
Bergen og Omegn Havnevesen Nykirkekaien, Bergen 5 000 000 kr
Bodø Notbøteri Eiendom AS Bodø 560 352 kr
Båtsfjord Havn KF Båtsfjord 25 455 155 kr
Halsnøy Dokk AS Høylandsbygda 5 769 831 kr
Harstad Havn KF Langneset og Stangnes, Harstad 5 515 120 kr
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS Storkaia, Kristiansund 6 712 000 kr
Norcem AS Brevik 5 070 586 kr
Norcem AS Slemmestad 4 791 000 kr
Omya Hustadmarmor AS Elnesvågen, Fræna 3 000 000 kr
Rana Industriterminal AS Mo i Rana 2 972 300 kr
Stavangerregionen Havn IKS Stavanger sentrum 6 994 000 kr
Stavangerregionen Havn IKS Risavika 6 411 000 kr
Tromsø Havn KF Kai 7 (hurtigrutekaia) og 8, Tromsø 7 261 668 kr
Trondheim Havn IKS Hurtigrutekaiene, Trondheim 5 865 300 kr
Wergeland Base AS Gulen industrihamn 4 332 600 kr
Westcon Yards AS Florø 3 004 426 kr
Ålesundregionens Havnevesen Storneset pirkai, Ålesund 5 954 400 kr
Ålesundregionens Havnevesen Skansekaia (hurtigrutekaia), Ålesund 2 602 800 kr
Sum 118 372 538 kr
DEL