Ekstra bevilgning til nettolønnsordningen for sjøfolk

Illustrasjonsfoto
Regjeringen foreslår å gi 67 millioner kroner ekstra til tilskuddsordningen for sjøfolk. Samtidig foreslås det et maksimaltak på denne refusjonsordningen.

– De maritime næringene går svært godt, og sysselsettingen øker, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

I Soria Moria-erklæringen varslet regjeringen økt innsats for å sikre arbeidsplasser og vekst i de maritime næringene. – Dette ser vi resultatet av nå, sier Andersen.

I saldert budsjett var tilskuddet på 1 710 millioner kroner basert på at det vil være om lag 10 000 sjøfolk som kom til å være omfattet av nettolønnsordningen i 2008.

– Antallet har imidlertid økt raskere enn beregnet. Nå regner vi med at 10 700 sjøfolk blir omfattet av ordningen i år, sier nærings- og handelsministeren. Det er særlig innenfor offshorenæringen at tallet på sjøfolk øker.

Andersen sier tilskuddene er med på å opprettholde Norges stilling som verdensledende innen skipsfart. For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgiftene under denne refusjonsordningen, foreslår regjeringen imidlertid at det ikke skal utbetales refusjon for den delen av årslønnen som overstiger 500 000 kroner.

– Dette innebærer at det innføres et tak på nettolønnsutbetalingene på 198 000 kroner per ansatt fra 1. juli, sier Andersen.

Samtidig forslår regjeringen å øke fiskerfradraget med 35 000 kroner til 115 000 kroner. Med dette ønsker regjeringen å styrke rekrutteringen til fiskeryrket.

Totalt foreslår regjeringen å øke bevilgningen til nettolønnsordningen fra 1 710 millioner til 1 777 millioner kroner i revidert budsjett.

Kilde Nærings- og handelsdepartementet

DEL