Eksportfinansiering på plass igjen

Knut E. Sunde (FOTO: Kristian Hansen / Norsk Industri)
Etter flere uker med sterk kritikk fra Norsk Industri om mangelfullt tilbud om eksportfinansiering er dette tilbudet atter på plass fra i dag, fredag 18. november. Regjeringen oppretter en ny statlig ordning som tar over CIRR-ordningen fra Eksportfinans ASA fra sommeren 2012. I mellomtiden er en overgangsordning operativ fra nå.

Den nye ordningen ble presentert på en pressekonferanse i regi av statsminister Jens Stoltenberg fredag morgen 18. november.

– Norsk Industri har vært i krevende dialog med Regjeringen over lang tid, og særlig de siste døgnene har dette vært intensivt, sier bransje og industripolitisk direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

– Valget vi reelt sett stod overfor den siste tiden var et oppkapitalisert Eksportfinans ASA, eller en statlig løsning. Det var vår vurdering at oppkapitaliseringen ikke ville stå seg i forhold til EUs framtidige regelverk på banksektoren. En slik løsning ville derfor, i beste fall, bli kortsiktig, sier Sunde. – Dessuten ville det fortsatt vært en begrensning på større kunder, selv om denne grensen kunne blitt doblet fra nåværende nivå. Vi ønsket en robust løsning som kunne stå seg over tid.

Effekt med en gang
Norsk Industri ga derfor grønt lys for en statlig løsning, men har stilt en rekke krav til overgangsordningen og den permanente løsningen som kommer ut i 2012. – Vi ville ha effekt fra første dag, en overgangsløsning med normaltilbud fra Eksportfinans og krav til en framtidig løsning med hensyn til organisering, rentesetting med mer, sier Sunde.

– Alle detaljer er ikke på plass ennå, og det vil fortsatt være mange møter med regjeringen om den kommende, permanente løsningen. Men overgangsordningen er god og trer i kraft i dag, og det var viktig i forhold til de skipene og borepakkene som i dag mangler eksportfinansiering, sier Sunde.