Eidesvik bygger nytt gassdrevet skip

Illustrasjon:Eidesvik
Eidesvik har i dag inngått byggekontrakt på sitt fjerde gassdrevne supplyskip, og viser dermed på ny handlekraft i videreføring av sin miljøsatsing

Kontrakt er inngått mellom Eidesvik Offshore ASA’s datterselskap Eidesvik Supply AS og Kleven Maritime AS for bygging av en gassdrevet plattform supply vessel (PSV) av typen VS 489 LNG, 89 meter langt og 21 meter bred. Skipet skal leveres våren 2012. Kontraktsverdien er i underkant av NOK 440 millioner. Eidesvik har videre opsjon på bygging av et tilsvarende skip for levering Q3 2012 til samme pris. Fartøyet er spesialdesignet med henblikk på lavt drivstofforbruk.

«Med dette bekrefter Eidesvik nok en gang sin posisjon som det ledende rederi i bygging og drift av miljøvennlige offshorefartøy», sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

DEL