Eide kjøpes ut av Eide Marine Contractors

Gerhard Meidell Alsaker. Foto: Alsaker Fjordbruk.

Meidell AS og Cerepta AS fortel i ei pressemelding onsdag føremiddag, at Gerhard Alsaker kjøper Georg Eide ut av samarbeidsselskapet Eide Marine Contractors AS.

Eide Marine Contractors AS (EMC) er eigd 50/50 av Meidell AS (Gerhard Meidell Alsaker) og Cerepta AS (Georg Eide). EMC sitt føremål er utleige og drift av marine lekterar, kranar og taubåtar m.m. Selskapet leiger og driv ei rekkje kranfartøy og lekterar frå Meidell Ship Holding AS.

Georg Eide er kjøpt ut av oppdrettsgrûnderen Georg Alsaker, kjem det fram i ei pressemelding. Foto: Eide.

– Det kjem fram at partene er blitt enige om at EMC skal overtas i sin helhet av Meidell AS ved kjøp av Cerepta AS sine aksjer i EMC. Georg Eide vil opprettholde sin separate virksomhet med eie og drift av heavy lift-fartøy, lektere, kranar, service-virksomhet etc. gjennom Cerepta AS og dets datterselskap.

EMC fortsetter å drive sin virksomhet fra Høylandsbygd. Georg Eide vil fratre som daglig leder og det vil bli konstituert en ny daglig leder.

EMC og Cerepta med datterselskaper vil videreføre sitt samarbeid så langt dette passer.

DEL