Egersund-firma skal bevise for EU at førerløse skip er trygge

Navtor hadde 16 eksperter fra hele Europa på besøk da de gikk i gang med sitt bidrag til ENABLE-prosjektet. Foto: Navtor

Egersund-baserte Navtor representerer den maritime industrien i EU-prosjektet ENABLE som skal validere og verifisere at førerløs transport er trygt. 

Bjørn Åge Hjøllo, prosjektleder i Navtor fortellerat ENABLE-prosjektet i utgangspunktet var et prosjekt i regi av den europeiske bilindustrien.

Etter å ha fått melding fra EU om at andre grener innenfor industrisektoren også måtte involveres fikk Navtor muligheten til å levere inn et forslag.

– Vi leverte inn vårt «user case» på en «shorebased bridge», et system som gir muligheten til å styre og monitorere skipet fra land. På begynnelsen av sommeren fikk vi tilslaget og allerede første juni var vi på kick-off i Østerrike, sier Hjøllo.

Forrige måned var Navtor vertskap for 16 europeiske forskningsinstitusjoner i et pre-prosjektsmøte i Egersund.

Formålet med prosjektet er å validere og verifisere at førerløse transportmidler er trygge. Dette skal gjøres gjennom en rekke tester av programvare, frem til oktober 2019.

– Jeg tror ikke det er teknologien som er bøygen i innføringen av førerløse fremkomstmidler, det er regelverket, sier Hjøllo til www.skipsrevyen.no. 

Han påpeker at det ikke er sikkert det trengs å gjøres så store endringene i regelverket, så lenge det kan bevises at sikkerheten er like god.

Han ser for seg at det første skrittet på veien mot autonome skip vil være skip med redusert bemanning. Da kan skipet eksempelvis styres fra land når mannskapet sover, og eventuelt vekkes dersom en situasjon som krever mannskap oppstår. Deretter bør målet være å seile uten mannskap på de enkleste rutene.

-Vi vil nok se en gradvis og sakte spredning på enkle, lokale strekninger. Sånn som i Finland hvor de allerede er i gang med testing, tror Hjøllo.

På internasjonale ruter tror Hjøllo autonome skip først vil være i bruk på strekninger mellom to land, slik at det kun er to jurisdiksjoner som trenger å stemme overens. Kystnære ruter langs mange ulike land ligger lengre inn i fremtiden, det samme gjelder tungt trafikkerte strekninger.

– Om 15 år tror jeg vi kan se en begynnelse på førerløse skip også internasjonalt. I første omgang kan jeg tenke meg førerløse skip på kryssninger med mye seiling, hvor autopiloten allerede brukes mye.