Drivstoffskatt på fisk

Den danske tråleren “Gitte Henning” lander en fangst i Skagen, Danmark, sent i april i år.Scanfishphoto.com
Danske fiskere ønsker seg en drivstoffskatt på hvert kilo fisk som selges, – dette som kompensasjon for de høye bunkersprisene.

Flemming Kristensen, styreleder for Danmarks fiskeriforening mener at drastiske løsninger må til for å demme opp for de stadige høyere brennstoffutgiftene. De kan komme i form av en skatt eller avgift på fisken eller høyere minstepriser.
Forbrukerne er de som i siste instans må betale for gildet, og det må de gjøre for å kompensere for de stadige høyere produksjons- og transportkostnadene. Innen den danske fiskeindustrien har ikke dette vært mulig siden det her er snakk ved et auksjonssystem.
En ny avgift skal derfor plusses på auksjonsprisen. Hvis forbrukeren ønsker seg fisk, så må han betale prisen for den, er tanken. For hvis prisen på drivstoff fortsetter å stige, kan smertegrensen snart bli nådd da det ikke lenger er hensiktsmessig å legge ut på fiske, hevdes det.
Kristensen mener at når metoden benyttes på for eksempel charterfly med en ekstra flyavgift, hvorfor ikke noe tilsvarende for salg av fisk?
Danske fiskere er dessuten berørt av at fartøyer fra andre land nyter godt av sine lands assistanse, og nevner Frankrike som har tilbudt økonomisk hjelp med subsidier av drivstoffregningen. Dermed undergraves danske fiskeres muligheter når utlendingene lander fisken i Danmark.
Han har imidlertid ikke tro på direkte hjelp fra staten som en varig løsning selv om straksløsninger ville komme godt med akkurat nå. Problemet ligger i at prisen ikke står i forhold til utgiftene etter at bunkersprisen har “gått gjennom taket”.

DEL