DOF Subsea selger «Skandi Santos»

DOF Subsea selger "Skandi Santos" til et nyopprettet joint venture mellom Akastor og Mitsui. Foto: Harald Valderhaug

Akastor har gått sammen i et joint-venture selskap med japanske Mitsui. Sammen kjøper de subseaskipet «Skandi Santos» fra DOF Subsea, det går frem av en melding til Oslo børs.

DOF har eid «Skandi Santos» siden levering i 2009. Skipet har siden da tjenestegjort under en bareboat leiekontrakt med AKOFS, et selskap i AKASTOR – gruppen.

Les også: Båtomtale av «Skandi Santos»

– Salget av skipet frigjør ca. NOK 350 mill. i likviditet etter dekning av kostnader og tilbakebetaling av gjeld, skriver DOF Subsea i meldingen.

Norskan Offshore Ltda. i Rio de Janeiro, Brasil (Norskan), et datterselskap av DOF ASA, har siden skipets levering vært maritim driftsansvarlig og leverandør av maritimt personell under separat avtale med Petrobras, som skipet vil fortsette å være engasjert under. Norskans leveranser av tjenester vil fortsette uendret.

DOF Subsea ROV AS, et datterselskap i DOF Subsea AS – gruppen, vil fortsette å eie og forsyne Skipet med ROVer, og dets søsterselskap DOF Subsea Brasil Servicos Ltda. vil fortsette å utføre ROV – tjenester om bord i skipet, alt i samsvar med skipets kontrakt med Petrobras.

Avtalen om salg av Skipet til AKASTOR JV er med forbehold om godkjennelse fra Petrobras og andre godkjennelser og vilkår, som forventes klarert i løpet av Q4 2016.