MANCRAFT AS

Kjernekompetansen til MANCRAFT AS er en helhetlig forståelse for hvordan fremdriftssystemet for hurtiggående yrkesbåter må designes, overvåkes og vedlikeholdes for å unngå nedetid hos brukerne.

MANCRAFT AS leverer komplette fremdriftssystemer til det profesjonelle markedet fra propeller til bropult.