De største frakteskipene i DFDS historie

Kontrakten for DFDS’ største og mest miljøvennlige ro-ro skip ble signert av Niels Smedegaard og Jiang Fuhai, CEO for Jinling Shipyard. Foto: DFDS

Kontraheringen av to nye fraktefartøy (ro-ro) planlagt for andre halvdel av 2016 er nå gjennomført.

Kontraheringen er en del av DFDS sin løpende flåtefornyelse for å kunne imøtekomme sine fraktekunders vekst, effektivisere driften og redusere miljøpåvirkninger.

De to skipene bygges av Jinling Shipyard i Kina for levering i begynnelsen av 2019. DFDS har opsjoner på ytterligere fire skip.

De nye skipene konstrueres til hver å transportere 6.700 lanemeter frakt, noe som tilsvarer om lag 450 trailere. Størrelsen på de nye skipene medfører en markant reduksjon i omkostningen og miljøpåvirkningen per frakteenhet.
dfds-2

Den helt rette stevnen på illustrasjonen av DFDS’ nye ro/ro-skip er svært iøyefallene. Den nye serien blir mer mer enn 45 prosent større enn rederiets største ro/ro-skip i dagens flåte. Nybyggene planlegges innsatt i DFDS rutenettverk på Nordsjøen.

– Skipene representerer en ny generasjon miljøvennlige frakteskip (ro-ro), som overholder miljøreglene for den nye IMO-standarden EEDI (Energy Efficency Design Index9. Hertil kommer scrubbere for å fjerne svovel, systemer til behandling av ballastvann og en rekke energibesparende tiltak, uttaler Niels Smedegaard, CEO i DFDS.